AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane

Cele kształcenia

AgilePM® (Agile Project Management) to szkolenie oraz podręcznik bazujące na „The Agile Project Framework” czyli najnowszej wersji metodyki DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method) rozwijanej przez DSDM® Consortium od ponad 20 lat. Głównym celem AgilePM® jest zachęcanie do rozwoju i profesjonalizacji w dziedzinie zwinnego zarzadzania projektami.

AgilePM® oferuje:

Podejście iteracyjne stanowiące element DSDM® zachęca aby szczegóły wymagań biznesowych pojawiały się w trakcie pracy dlatego bieżący etap prac musi być zakończony tylko z taką ilością szczegółów, która pozwoli przejść do następnego etapu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie poświęcania nadmiernego wysiłku na ustalenie wszystkich szczegółów przed rozpoczęciem pracy. Ułatwia to też zarządzanie zmianami wymagań biznesowych, które występują najwcześniej na najniższym poziomie szczegółów. Poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego DSDM zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu. Tego typu sposób pracy może przynieść między innymi następujące korzyści:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z filozofią i pryncypiami metodyki DSDM®. Poznają również podstawy dotyczące procesu, ról i obowiązków oraz produktów rekomendowanych przez DSDM®. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM® jak również zasady planowania i kontroli projektu a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu o których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzeni. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikująco AgilePM Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podręcznik „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”, materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin AgilePM Foundation dostępne są już w wersji polskiej (od czerwca 2016).

Językiem wykładowym jest polski.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation.

Adresaci

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM?
2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
3. Przygotowanie do sukcesu
4. Proces DSDM
5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
6. Produkty DSDM
7. Kluczowe praktyki DSDM
8. Planowanie i kontrola
9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation

Kadra dydaktyczna

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego trenera posiadającego akredytację APMG.

Cena

800.00 PLN

Cena szkolenia wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.) i obejmuje:
+ udział w dwóch dniach szkolenia
+ wydruk akredytowanych materiałów szkoleniowych
+ certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia udziały w akredytowanym egzaminie, którego zdanie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM Foundation (certyfikat bezterminowy).
Cena egzaminu wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.)

Nie ma możliwości wykupienia udziału w egzaminie nie posiadając certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia AgilePM Foundation.

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Egzamin AgilePM Foundation

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim (od czerwca 2016). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×