AgilePM Foundation - szkolenie akredytowane

Cele kształcenia

AgilePM® (Agile Project Management) to szkolenie oraz podręcznik bazujące na „The Agile Project Framework” czyli najnowszej wersji metodyki DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method) rozwijanej przez DSDM® Consortium od ponad 20 lat. Głównym celem AgilePM® jest zachęcanie do rozwoju i profesjonalizacji w dziedzinie zwinnego zarzadzania projektami.

AgilePM® oferuje:

Podejście iteracyjne stanowiące element DSDM® zachęca aby szczegóły wymagań biznesowych pojawiały się w trakcie pracy dlatego bieżący etap prac musi być zakończony tylko z taką ilością szczegółów, która pozwoli przejść do następnego etapu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie poświęcania nadmiernego wysiłku na ustalenie wszystkich szczegółów przed rozpoczęciem pracy. Ułatwia to też zarządzanie zmianami wymagań biznesowych, które występują najwcześniej na najniższym poziomie szczegółów. Poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego DSDM zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu. Tego typu sposób pracy może przynieść między innymi następujące korzyści:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z filozofią i pryncypiami metodyki DSDM®. Poznają również podstawy dotyczące procesu, ról i obowiązków oraz produktów rekomendowanych przez DSDM®. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM® jak również zasady planowania i kontroli projektu a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu o których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzeni. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikująco AgilePM Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podręcznik „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”, materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin AgilePM Foundation dostępne są już w wersji polskiej (od czerwca 2016).

Językiem wykładowym jest polski.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation.

Adresaci

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM?
2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
3. Przygotowanie do sukcesu
4. Proces DSDM
5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
6. Produkty DSDM
7. Kluczowe praktyki DSDM
8. Planowanie i kontrola
9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation

Kadra dydaktyczna

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego trenera posiadającego akredytację APMG.

Cena

800.00 PLN

Cena szkolenia dla Słuchaczy studiów podyplomowych Lean Management, Lean Services, Six Sigma, ZDI - 600PLN brutto
Cena szkolenia dla Słuchaczy pozostałych studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - 650PLN brutto
Cena szkolenia dla pozostałych osób - 800PLN brutto.
Ceny są cenami brutto ze stawką VAT zw.
Aby skorzystać ze zniżki, prosimy skontaktować się z CKU po dokonaniu zapisu online.

Cena egzaminu przy jednoczesnej płatności (razem ze szkoleniem) - uwaga, opłatę za szkolenie proszę wnosić na numer konta podany przy zapisie (konto UE Wrocław)
Opłaty za egzamin będą dokonywane bezpośrednio na konta organizatorów egzaminu. Każdy uczestnik otrzyma indywidualną informację z danymi do wpłaty za egzamin.

800 PLN brutto dla os. fizycznych oraz 800 PLN netto dla firm.

Cena egzaminu dokupowanego po szkoleniu to 800 PLN netto

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Egzamin AgilePM Foundation

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim (od czerwca 2016). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×