M_o_R Foundation - szkolenie akredytowane

Cele kształcenia

M_o_R jest metodyką zarządzania ryzykiem, która może być stosowana na wszystkich poziomach organizacji - strategicznym, programu, projektu lub poziomie operacyjnym. Prowadzenie działalności opartej na środowisku projektów czy programów zawsze będzie stwarzać dodatkowe ryzyko. Warto poświęcić czas na zdefiniowanie polityki zarządzania ryzykiem oraz odpowiednich strategii i planów dla programów i projektów, a następnie systematycznie identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem, by nie pozostawiać losu projektów i programów swojemu biegowi.

Pozostałe obszary organizacji, zarówno poziom operacyjny jak i strategiczny, również są narażone na ryzyko. Zarządzanie ryzykiem wg M_o_R posiada szereg ściśle określonych kroków, które pokazują jak wspierać podejmowanie lepszych decyzji przez właściwe zrozumienie ryzyk i ich wpływu.

Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki M_o_R:

Na szkoleniu skupiamy się na wyposażaniu Państwa w kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w oparciu o brytyjski standard M_o_R. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, wdrożenie M_o_R oraz techniki i narzędzia. Szkolenie jest akredytowane przez EXIN/PEOPLECERT co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R Foundation.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R oraz zdanie egzamiu M_o_R Foundation. W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, jak ryzyka różnych poziomów oddziałują na siebie, z jakich kroków składa się proces zarządzania ryzykiem, jak identyfikować zagrożenia i szanse, jak je oceniać i jak podejmować decyzje o reakcjach na ryzyko, jakie są kluczowe czynniki sukcesu w tym obszarze, jakich technik używać w czasie zarządzania ryzykiem.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia
2. Koncepcja metodyki M_o_R
3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów
4. Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty
5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC
6. Proces zarządzania ryzykiem
7. Perspektywy zarządzania ryzykiem
8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
10. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy

Kadra dydaktyczna

Doświadczenie szkoleniowe i doradcze wybranych trenerów

Adam Korczowski

Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of MOR, PRINCE2

Kierownik projektów informatycznych z ponad 30 – letnim doświadczeniem, trener i wykładowca specjalizujący się
w zarządzaniu projektami, informatyce i sieciach komputerowych. Autor licznych publikacji i książek z zakresu informatyki i zarządzania projektami min. książki „Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych” (Helion, 2009), współautor książki o sieciowym systemie operacyjnym NetWare 4 (Helion, 1994) i publikacji na międzynarodowych konferencjach AICA na temat przetwarzania hybrydowego. Pełnił min. funkcję dyrektora w firmie zajmującej się szkoleniami, doradztwem i prowadzeniem projektów informatycznych, dyrektora ds. badań i rozwoju oraz dyrektora ds. technicznych w firmach zajmujących się dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania. Specjalizuje się w metodyce PRINCE2 oraz zarządzaniu ryzykiem w projektach. Ukończył studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł magister inżynier automatyk – informatyk. Ukończył również studia podyplomowe  z  zakresu systemów mikrokomputerowych. Ukończone kursy z dziedziny zarządzania projektami informatycznymi (IBM, Tivoli), urządzeń telekomunikacyjnych (Racal, Novell), systemu operacyjnego OS/400 (IBM), robotów przemysłowych (ASEA) oraz systemów testowania urządzeń elektronicznych (Westinghouse Electric, Enertec-Schlumberger). Posiada patent nr 124095 na konstrukcję analizatora logicznego.

Monika Olejniczak

Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of PRINCE2, AgilePM, PRINCE2 Agile, MoR

Absolwentka pedagogiki specjalnej APS im. M.Grzegorzewskiej  w  Warszawie (tytuł magistra uzyskała w 2004 r). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej  w  Warszawie. Trener biznesu, konsultant, koordynator projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując oraz nadzorując projekty dla instytucji publicznych z zakresu edukacji, profilaktyki oraz kompetencji osobistych. Realizowała dla instytucji z sektora prywatnego oraz publicznego wdrożenia metodyki PRINCE2® (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie) oraz standardu PMI (Grupa Azoty Kędzierzyn Koźle) do zarządzania projektami. Jest współautorem standardu zarządzania projektami MED PM. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w obszarze rozwoju osobistego oraz zarządzania projektami. Do jej zadowolonych Klientów należą m.in. RBS Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury  i  Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Jako trener na sali szkoleniowej spędziła ponad 3000 godzin. Projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, zarządzania przez cele oraz rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2®, AgilePM oraz M_o_R®

Marcin Jackowski

Trener i konsultant zarządzania projektami, programami, portfelem zmian oraz biurami projektów

PRINCE2 Lead Trainer, Approved Trainer of PRINCE2, P3O, MSP, MoP

Certyfikowany PRINCE2® oraz P3O® Approved Trainer oraz  MoP® Registered Practitioner (APM Group) także MSP® Approved Trainer, trener i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach, z wykształcenia ekonomista ze specjalizacjami zarządzanie firmą oraz rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1998 r.). Ukończył, z oceną celujący, studia podyplomowe z Zarządzania Projektami na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (2007).Jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad dziesięcioletnią praktykę w działach marketingu, sprzedaży, serwisu i projektów. Prowadził i uczestniczył w projektach informatycznych, wdrożeniowych, szkoleniowych, marketingowych oraz geodezyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami i kierowanie projektami, działem serwisu oraz sprzedaży. Z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2, IPMA) z doświadczeniami i realiami gospodarczymi. Najważniejsze obszary zainteresowań i pracy to zarządzanie projektami i zarządzanie ryzykiem w projektach. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty z zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem w projektach i warsztaty MS Project.


W przypadku M_o_R® Foundation

99,86%, naszych Kursantów zdaje ten egzamin! 

(statystyki firmy INPROGRESS na 21.03.2018 rok)

Cena

800.00 PLN

Cena szkolenia wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.) i obejmuje:
+ udział w dwóch dniach szkolenia
+ wydruk akredytowanych materiałów szkoleniowych
+ certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia udziały w akredytowanym egzaminie, którego zdanie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu M_o_R Foundation (certyfikat bezterminowy).
Cena egzaminu wynosi 900 PLN brutto (VAT zw.)

Nie ma możliwości wykupienia udziału w egzaminie nie posiadając certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia M_o_R Foundation.

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Certyfikacja

Egzamin M_o_R® Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez EXIN/People Cert jest bezterminowy.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×