Change Management Foundation - szkolenie akredytowane

Cele kształcenia

Zestaw dobrych praktyk zawartych w Change Management przedstawia proces przeprowadzania zmian w organizacji w kontekście pojedynczych osób oraz relacji między nimi. Wiedza zawarta w Change Management pozwala spojrzeć na proces zmiany następującej w organizacji z perspektywy osoby, której ta zmiana dotyczy, jak również z perspektywy lidera zmiany czy innych osób z wyższego szczebla.

Celem szkolenia Change Management Foundation jest poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania zmianą. Zrozumienie, jak zmiana wpływa na pojedyncze jednostki, zespoły oraz całą organizację w sposób pozytywny jak również negatywny, pozwala spostrzec oraz zareagować odpowiednio wcześnie na zaistniałe sytuacje towarzyszące procesom zmiany. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno elementy związane z zarządzaniem zmianą na tle organizacji, zespołu i indywidualnym oraz omawia kwestie przeprowadzenia zmiany w organizacji. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie Change Management Foundation.

Adresaci

Adresaci

Korzyści

Kadra dydaktyczna

Rafał Czarny 

Doświadczenie

Na sali szkoleniowej spędził ponad 600 godzin, zajmując się takimi kompetencjami, jak: zarządzanie zmianą w organizacji, zarządzanie zespołem produkcyjnym, motywowanie pracowników, współpraca, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, projektowanie szkoleń i narzędzi szkoleniowych, myślenie strategiczne. Szkoli kadrę menedżerską, specjalistów, szeregowych pracowników produkcyjnych oraz trenerów. Zwolennik różnorodnych metod warsztatowych, m.in. gry czy scenki. W ramach zespołu trenerskiego współpracował w dużych projektach szkoleniowych m. in. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. lub też IKEA Industry (dawniej Sweadwood). Jego pozostali klienci, to m. in.: Orange / TP S. A., Bank BPH, McCain, Etisoft , Polpharma, SCA Hygiene, Urzędy Miast, Uniwersytety i Szkoły Wyższe.

Specjalizacja

Akredytowany trener Zarządzania Zmianą (Change Management 2015).
Specjalizuje się w szkoleniach podnoszących efektywność osobistą: zarządzanie sobą w czasie, efektywna komunikacja, skuteczna współpraca, itp. Dodatkowo interesuje się tematyką myślenia strategicznego oraz procesów podejmowania decyzji. Poza warsztatami, prowadzi również indywidualne spotkania coachingowe w powyższym zakresie.

Wykształcenie:
Absolwent psychologii. Posiada nadany przez APMG International certyfikat Approved Trainer in Change Management (2015).

Cena

800.00 PLN

Cena szkolenia wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.) i obejmuje:
+ udział w dwóch dniach szkolenia
+ wydruk akredytowanych materiałów szkoleniowych
+ certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia udziały w akredytowanym egzaminie, którego zdanie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Change Management Foundation (certyfikat bezterminowy).
Cena egzaminu wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.)

Nie ma możliwości wykupienia udziału w egzaminie nie posiadając certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia Change Management Foundation.

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Plan Szkolenia:

1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia.

2. Jednostka a zmiana – zmiana indywidualna

a. Style uczenia się a proces zmiany (Cykl Kolba)

b. Psychologiczne podejścia do zmiany:

· behawioralne (teoria McGregora i Herzberga; karanie i nagradzanie)

· poznawcze (ustanawianie i osiąganie celów)

· psychodynamiczne (Model zmiany - Vigrinia Satir; Model przystosowania do zmiany - Kűbler-Ross)

· humanistyczne (Maslow i hierarchia potrzeb; ścieżki rozwoju osobistego Rogers’a)

· podejście Gestalt

c. Osobowość a zmiana

d. Opór przed zmianą a wsparcie zmiany indywidualnej (Cameron & Green)

3. Zespoły a zmiana – Model zmiany zespołowej Tuckmana

· Grupa czy zespół?

· Natura zespołu i role w zespole

· Rodzaje zespołów

· Efektywność zespołu a osobowość i zachowania jednostek

4. Organizacja a zmiana

a. Metafory Morgana – czyli jak działają organizacje

b. Różne modele zarządzania zmianą organizacyjną (ośmiofazowy model Kottera)

c. Fazy wprowadzania zmian

· Dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące (analiza Pola Sił)

· Narzędzia wspierające kompleksową zmianę

· Otwartość i gotowość na zmianę a kultura organizacji (Senge)

5. Przywództwo a zmiana

a. Style przywództwa (przywództwo wizjonerskie)

b. Role przywództwa podczas procesu zmiany (emocjonalne kompetencje przywódców; zasoby wewnętrzne; samoświadomość)

· Przywództwo a metafory organizacji

· Menadżerowie i Liderzy – ich rodzaje i kompetencje

· Przywództwo transformacyjne a transakcyjne w różnych fazach zmiany

6.  Egzamin Foundation.

Egzamin Change Management Foundation

Egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 30 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×