Baza danych controllingu – tworzenie, zarządzanie, efektywne użycie, w tym udostępnianie (Kurs „SQL dla analityków” III. Stopnia)

Cele kształcenia

Budowa bazy danych controllingu – od przykładu najprostszego – prostej bazy plikowej (MS Access), do jej migracji do bazy serwerowej (MS SQL Server Express, MySQL, inne). Przyswojenie języka specjalistów IT w tematyce przetwarzania danych biznesowych.

Adresaci

Analitycy, kontrolerzy finansowi

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Przypomnienie zagadnień z poprzednich kursów w kontekście użycia w bazie serwerowej, wykład SOA – Spreadsheet Oriented Architecture 4
2. Projekt i oprogramowanie procesu bazodanowego w bazie serwerowej 4
3. Przegląd (na przykładach) dostępu (zapis-odczyt) do różnych serwerowych baz danych, programy zarządzania (tzw. interfejsy) baz danych 4
4. Podstawy administracji serwerową bazą danych 4
RAZEM 16

Cena

490.00 PLN

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980, e-mail: podyplomowe@ue.wroc.pl pokój nr 5, budynek CKU ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia znajdują się w zakładce Kontakt. W przypadku pytań merytorycznych prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem: mgr inż. Wojciech Gardziński, wojciechg@tlen.pl, tel.502041611

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne: Absolwent studiów podyplomowych CWK, EXC lub kursu „SQL dla analityków”, mile widziane ukończenie kursu SQL II. stopnia – „Procesy bazodanowe controllingu” Zagadnienia poruszane na kursie 1. Odpowiadamy na pytania: a. Czy można tanio lub darmowo stworzyć funkcjonalną hurtownię danych na potrzeby controllingu i nie tylko? Czy rozwój systemu analitycznego jest uwarunkowany zakupami oprogramowania analitycznego, czy też jest pochodną wzrostu wiedzy informatycznej analityków? b. Do kogo „należy” baza danych controllingu i jakie ma cele? Czy serwerowa baza danych jest domeną wyłącznie działu IT? Kto nią zarządza? Jakimi metodami? c. Którą z baz danych wybrać do pierwszych kroków, jak ją migrować do rozwiązań na wyższym poziomie informatycznym? 2. Bazy danych – MS SQL Server, MySQL, interfejsy: MS SQL Server Management Studio, MySQL Workbench, interfejsy niezależne, np. SqlDbx 3. Relacyjna baza danych, tradycyjna architektura analizy, architektura klient-serwer, pośrednia warstwa aplikacji dostępu do danych, sterowniki ODBC i OLE DB, źródła danych, sposoby tworzenia nowych źródeł, w tym źródła „pliki tekstowe”. 4. Nowości firmy Microsoft w dziedzinie analizy danych: Power Pivot, Power Query


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×