Wycena spółek i zarządzanie wartością

Cele kształcenia

Szkolenie ma unikatowy charakter – jest stworzone specjalnie dla osób, które pragną skutecznie zarządzać wzrostem wartości przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno-prawnych.

Podstawowe cele szkolenia to:

Zdobycie wiedzy w zakresie metod wyceny przedsiębiorstw.
Wykształcenie umiejętności stosowania metod wyceny i sterowania wartością.

Adresaci

Controllerzy, menedżerowie finansowi, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, kierownicy, właściciele firm, służby niefinansowe oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Cel działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia właścicieli
2. Praktyczne uwarunkowania wyceny przedsiębiorstw (przesłanki wyceny, funkcje i reguły wyceny)
3. Metody majątkowe stosowane w wycenie (wartości aktywów netto, odtworzeniowa, likwidacyjna)
4. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością: metody szacowania przepływów pieniężnych, kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania, określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych
5. Metody mieszane i metody porównawcze
6. Procedury zarządzania wartością przedsiębiorstwa (nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa, projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa)
7. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością: szacowanie i prognozowanie EVA, ocena projektów inwestycyjnych na podstawie ekonomicznej wartości dodanej, relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA
8. Finansowe mierniki kreowania wartości: Rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA, Wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added)
9. Opcje realne i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji zorientowanych na wartość
10. Ocena fuzji i przejęć

Kadra dydaktyczna

Bartłomiej Nita jest trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Prowadził szkolenia otwarte i zamknięte dla kilkunastu polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, m.in. Telekomunikacja Polska, Metsa Tissue, Axel Springer, Latex, POCH Polskie Odczynniki Chemiczne, Martifer, Future Processing. Przeprowadził ok. 100 szkoleń otwartych w języku polskim i angielskim na poziomie początkującym i zaawansowanym. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii.

Bartłomiej Nita współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Cena

360.00 PLN

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
tel. 71 36 80 949, e-mail: podyplomowe@ue.wroc.pl
pokój nr 4, budynek CKU
ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia znajdują się w zakładce Kontakt. W przypadku pytań merytorycznych prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem wiodącym:
dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE, bartlomiej.nita@ue.wroc.pl, tel. 607 440 204

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem:

Bartłomiej Nita

e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

tel. 607 440 204Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×