Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne)

Cele kształcenia

  1. Co pokazuje finansowy obraz firmy - poznanie budowy bilansu

  2. Czy zysk to dobry cel finansowy firmy - poznanie budowy rachunku zysków i strat

  3. Jak krąży kasa w przedsiębiorstwie - jak czytać rachunek przepływów pieniężnych

Poza tym:

  1. Umiejętność liczenia i interpretowania wskaźników (rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności) z perspektywy właścicieli i wierzycieli
  2. Świadomość pułapek w klasycznej analizie finansowej i sposoby ich omijania. Jest to główny i najważniejszy cel szkolenia.

Adresaci

Specjaliści i kierownicy średniego szczebla. Co najmniej 2 letnie doświadczenie.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie – zasady rachunkowości a sprawozdawczość finansowa 2
2. Budowa i czytanie bilansu 8
3. Budowa i czytanie rachunku zysków i strat 6
4. Rachunek przepływów pieniężnych 4
RAZEM 20

Kadra dydaktyczna

dr Marek Pauka

Jako trener i konsultant specjalizuje się w:

- wycenie przedsiębiorstw,

- ocenie efektywności finansowej projektów inwestycyjnych (szkolenie w ofercie CKU),

- analizach finansowych z perspektywy kapitałodawców.


Szkolenia osadzone są w realiach praktycznych i odwołują się do doświadczeń uczestników.

Doświadczenie w szkoleniach dla osób dorosłych:

Ukończył szkolenia dla trenerów biznesu (MODERATOR) oraz Szkołę Tutorów Akademickich (Collegium Wratislaviense) oraz kursy z emisji głosu, wystąpień publicznych, action learning. 

Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji/szkoleń.

Pracuje w grupie tutorów w ramach pierwszej edycji Biznesowego Indywidualnego Toku Studiów

Osoby zainteresowane szkoleniem zachęcam do kontaktu mailowego (e-mail:marek.pauka@ue.wroc.pl) lub w trakcie konsultacji (info na stronie http://pauka.ue.wroc.pl).

Cena

800.00 PLN

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-10

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów komputerowych z wykorzystaniem programu MS Excel.

Wymagana jest minimalna znajomość tego arkusza kalkulacyjnego.

Liczba osób zapisanych przekroczyła minimum potrzebne do utworzenia grupy.

Zatem jest bardzo duża szansa, że szkolenie się odbędzie!


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×