Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne) – poziom podstawowy

Cele kształcenia

  1. Co pokazuje finansowy obraz firmy - poznanie budowy bilansu
  2. Czy zysk to dobry cel finansowy firmy - poznanie budowy rachunku zysków i strat
  3. Jak krąży kasa w przedsiębiorstwie - jak czytać rachunek przepływów pieniężnych Poza tym:
  4. Umiejętność liczenia i interpretowania wskaźników (rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności) z perspektywy właścicieli i wierzycieli
  5. Świadomość pułapek w klasycznej analizie finansowej i sposoby ich omijania

Adresaci

Osoby spoza działów finansowych, controllingu i księgowości; Specjaliści i kierownicy średniego szczebla. Co najmniej 2 letnie doświadczenie.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie – zasady rachunkowości a sprawozdawczość finansowa 2
2. Budowa i czytanie bilansu 8
3. Budowa i czytanie rachunku zysków i strat 6
4. Rachunek przepływów pieniężnych 4
RAZEM 20

Kadra dydaktyczna

dr Marek Pauka

Jako trener i konsultant specjalizuje się w:

- wycenie przedsiębiorstw,

- ocenie efektywności finansowej projektów inwestycyjnych (szkolenie w ofercie CKU),

- analizach finansowych z perspektywy kapitałodawców.


Szkolenia osadzone są w realiach praktycznych i odwołują się do doświadczeń uczestników.

Doświadczenie w szkoleniach dla osób dorosłych:

Ukończył szkolenia dla trenerów biznesu (MODERATOR) oraz kursy z emisji głosu, wystąpień publicznych, action learning. 

Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji/szkoleń.

Osoby zainteresowane szkoleniem zachęcam do kontaktu mailowego (e-mail:marek.pauka@ue.wroc.pl) lub w trakcie konsultacji (info na stronie http://pauka.ue.wroc.pl).

Cena

800.00 PLN

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów komputerowych z wykorzystaniem programu MS Excel.

Wymagana jest minimalna znajomość tego arkusza kalkulacyjnego.Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×