ITIL Foundation - szkolenie akredytowane

Cele kształcenia

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to zbiór najlepszych praktyk, a także usystematyzowane, sprawdzone i powszechnie stosowane przez liczne firmy, organizacje i instytucje na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT. Znajomość podstaw procesowego modelu zarządzania proponowanego przez ITIL jest istotnym elementem podnoszącym jakość funkcjonowania działów i organizacji zajmujących się świadczeniem usług IT. Wykorzystanie współczesnych standardów i metodyk zarządzania (takich jak ITIL) jest potwierdzeniem wysokiej kultury biznesowej przedsiębiorstw i innych organizacji, które je stosują. ITIL to zbiór kompleksowych rekomendacji branży informatycznej, z których powstała międzynarodowa norma zarządzania usługami informatycznymi - ISO/IEC 20000 Service Management. Korzyści i zalety wynikające ze stosowania metodyki ITIL:

 • stosowanie metodyki ITIL pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem),
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji),
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności),
 • usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji),
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT). Szkolenia są organizowane na poziomie przygotowującym do egzaminu ITIL Foundation.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki ITIL, strukturą procesów, pojęciami i zasadami funkcjonowania organizacji świadczącej usługi informatyczne w oparciu o najlepsze praktyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat ITIL Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są również w j. polskim. Szkolenie uzyskało akredytację PEOPLECERT a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem i przygotowuje do egzaminu ITIL Foundation.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką ITIL® na poziomie Foundation oraz przygotowanie ich do egzaminów certyfikujących na tym poziomie.

Adresaci

Adresatami szkolenia są:

 • kadra zarządzająca i pracownicy działów IT,
 • kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk),
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem i stosowaniem metodyki ITIL w praktyce,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL Foundation. Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
 • zdobędzie wiedzę na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL,
 • będzie wiedział jak wygląda Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL,
 • zrozumie model procesowy, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę,
 • pozna podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki ITIL,
 • przygotuje się do certyfikowanego egzaminu ITIL Foundation.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do metodyki ITIL® 0
2. Zarządzanie usługami 0
3. Cykl życia usługi 0
4. Strategia usługi 0
5. Projektowanie usługi 0
6. Przekazanie usługi 0
7. Eksploatacja usługi 0
8. Ustawiczne doskonalenie usługi 0
9. Zakończenie szkolenia 0
10. Egzamin ITIL® Foundation 0
RAZEM 0

Kadra dydaktyczna

Doświadczenie szkoleniowe i doradcze wybranych trenerów

Bartłomiej Duma

Trener i konsultant zarządzania usługami ITSM

Approved Trainer of ITIL®

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Teleinformatyka oraz Wydziału Informatyki  i  Zarządzania na kierunku Zarządzanie. Inżynier, specjalista IT z kilkuletnim doświadczeniem, akredytowany trener ITIL, konsultant zarządzania usługami oraz praktyk rozwiązań ITSM. Od kilku lat zaangażowany w międzynarodowe projekty implementacji i integracji usług IT, budowy oraz zarządzania katalogami usług. W latach 2012 -2014 lider projektów wdrożeń systemu ITSM w chmurze dla zagranicznych klientów z Grupy Danone (FMCG) w regionach EMEA oraz ASIA-PACIFIC. Ponadto zaangażowany w proces tworzenia oraz ulepszania procesów ITSM dla organizacji IT zgodnie z zaleceniami ITIL. Bezpośrednio odpowiedzialny za zaprojektowanie katalogu usług oraz późniejsze utrzymanie
i zarządzanie nim dla usług świadczonych przez globalny zespół IT norweskiej firmy Opera Software (oprogramowanie). Specjalizuje się we wdrożeniach rozwiązań ITSM oraz ich standardowych integracjach, m.in. z Microsoft Active Directory Federation Services, Microsoft Azure, Atlassian JIRA. Podczas szkoleń, warsztatów  i  konsultacji wyjaśnia relacje pomiędzy procesami ITIL i  ich możliwego wsparcia poprzez odpowiednią implementację narzędzi ITSM.


Piotr Drygiel

Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of PRINCE2 i ITIL

Certyfikowany ITIL® oraz PRINCE2® Approved Trainer , trener i manager z wieloletnią praktyką  w  biznesie i szkoleniach. Jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad piętnastoletnią praktykę w działach serwisu i wsparcia technicznego firm Hewlett-Packard i Microsoft. Uczestniczył  w  projektach wprowadzania
na polski rynek nowych produktów (Windows Vista, Windows 7, MS Office 2007, MS Office 2010 i wielu innych). Prowadził projekty wdrożeniowe i rekrutacyjne związanych z rozszerzaniem zakresu wsparcia
z modelu 8/5. Zarządzał projektami związanymi z analizą stanu wiedzy zespołów wsparcia i realizacją zadań związanych z ciągłym jej udoskonalaniem. Uczestniczył w definiowaniu wymagań i projektach wdrażania nowych narzędzi do zarządzania aktywnościami zespołów wparcia technicznego
i przedsprzedażnego (w tym w opracowaniu procedur  i  instrukcji dla nowego kanału komunikacji chat) Posiada kilkuletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związane z zarządzaniem zespołami
i kierowanie projektami, działem serwisu oraz szkoleń. Ponad siedem lat doświadczeń w prowadzeniu kursów i warsztatów o tematyce związanej z zarządzaniem usługami, poparte certyfikatem ITIL® Expert.
Z powodzeniem łączy wiedzę  i  doświadczenie z zakresu zarządzania usługami informatycznymi (ITIL)
z wiedzą w obszarze prowadzenia projektów (PRINCE2). Najważniejsze obszary zainteresowań i pracy
to zarządzanie usługami, projektami i zarządzanie bezpieczeństwem informacji w realizacji usług
i w projektach.


W przypadku ITIL®

99,43%, naszych Kursantów zdaje ten egzamin!

(statystyki firmy INPROGRESS na 21.03.2018 rok)

Cena

800.00 PLN

Cena szkolenia wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.) i obejmuje:
+ udział w dwóch dniach szkolenia
+ wydruk akredytowanych materiałów szkoleniowych
+ certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia udziały w akredytowanym egzaminie, którego zdanie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ITIL Foundation (certyfikat bezterminowy).
Cena egzaminu wynosi 900 PLN brutto (VAT zw.)

Nie ma możliwości wykupienia udziału w egzaminie nie posiadając certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia ITIL Foundation.

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980 mgr Monika Stańczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Terminy

 • Termin szkolenia: 23-24 lutego 2019, w godzinach 8:00-18:00
  Egzamin odbędzie się tydzień po szkoleniu, 3 marca w godzinach 10:00-11:30

  Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie się wystarczającej liczby uczestników.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Kurs przygotowuje uczestników do egzaminu, który pozwala uzyskać certyfikat ITIL® Foundation. Egzamin składa się z 40 pytań. Jest to test wielokrotnego wyboru. Zdany egzamin uprawniający do odebrania certyfikatu oznacza prawidłowe odpowiedzi na 26 pytań.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto