Change Management Foundation - szkolenie akredytowane

Cele kształcenia

Zestaw dobrych praktyk zawartych w Change Management przedstawia proces przeprowadzania zmian w organizacji w kontekście pojedynczych osób oraz relacji między nimi. Wiedza zawarta w Change Management pozwala spojrzeć na proces zmiany następującej w organizacji z perspektywy osoby, której ta zmiana dotyczy, jak również z perspektywy lidera zmiany czy innych osób z wyższego szczebla.

Celem szkolenia Change Management Foundation jest poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania zmianą. Zrozumienie, jak zmiana wpływa na pojedyncze jednostki, zespoły oraz całą organizację w sposób pozytywny jak również negatywny, pozwala spostrzec oraz zareagować odpowiednio wcześnie na zaistniałe sytuacje towarzyszące procesom zmiany. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno elementy związane z zarządzaniem zmianą na tle organizacji, zespołu i indywidualnym oraz omawia kwestie przeprowadzenia zmiany w organizacji. Szkolenie jest akredytowane przez APMG Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie Change Management Foundation.

Adresaci

Adresaci

 • Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą.
 • Kierownicy / liderzy zmian w organizacji.
 • Konsultanci zarządzania zmianą.
 • Osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej skutecznego realizowania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.
 • Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • Zrozumienie procesu zmiany oraz tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie.
 • Poznanie modeli osobowości ludzkich wraz z technikami ich identyfikacji.
 • Uświadomienie sobie zależności miedzy zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostki oraz wpływu tej zmiany na ich otoczenie.
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Kadra dydaktyczna

Rafał Czarny 

Doświadczenie

Na sali szkoleniowej spędził ponad 600 godzin, zajmując się takimi kompetencjami, jak: zarządzanie zmianą w organizacji, zarządzanie zespołem produkcyjnym, motywowanie pracowników, współpraca, komunikacja, zarządzanie sobą w czasie, projektowanie szkoleń i narzędzi szkoleniowych, myślenie strategiczne. Szkoli kadrę menedżerską, specjalistów, szeregowych pracowników produkcyjnych oraz trenerów. Zwolennik różnorodnych metod warsztatowych, m.in. gry czy scenki. W ramach zespołu trenerskiego współpracował w dużych projektach szkoleniowych m. in. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. lub też IKEA Industry (dawniej Sweadwood). Jego pozostali klienci, to m. in.: Orange / TP S. A., Bank BPH, McCain, Etisoft , Polpharma, SCA Hygiene, Urzędy Miast, Uniwersytety i Szkoły Wyższe.

Specjalizacja

Akredytowany trener Zarządzania Zmianą (Change Management 2015).
Specjalizuje się w szkoleniach podnoszących efektywność osobistą: zarządzanie sobą w czasie, efektywna komunikacja, skuteczna współpraca, itp. Dodatkowo interesuje się tematyką myślenia strategicznego oraz procesów podejmowania decyzji. Poza warsztatami, prowadzi również indywidualne spotkania coachingowe w powyższym zakresie.

Wykształcenie:
Absolwent psychologii. Posiada nadany przez APMG International certyfikat Approved Trainer in Change Management (2015).

Cena

800.00 PLN

Cena szkolenia wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.) i obejmuje:
+ udział w dwóch dniach szkolenia
+ wydruk akredytowanych materiałów szkoleniowych
+ certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia udziały w akredytowanym egzaminie, którego zdanie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Change Management Foundation (certyfikat bezterminowy).
Cena egzaminu wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.)

Nie ma możliwości wykupienia udziału w egzaminie nie posiadając certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia Change Management Foundation.

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980 mgr Monika Stańczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Terminy

 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (sobota, niedziela).
  Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie się odpowiedniej grupy uczestników.
  Termin szkolenia:
  Termin egzaminu:

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Wniosek o wystawienie faktury za egzamin 

Plan Szkolenia:

1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia.

2. Jednostka a zmiana – zmiana indywidualna

a. Style uczenia się a proces zmiany (Cykl Kolba)

b. Psychologiczne podejścia do zmiany:

· behawioralne (teoria McGregora i Herzberga; karanie i nagradzanie)

· poznawcze (ustanawianie i osiąganie celów)

· psychodynamiczne (Model zmiany - Vigrinia Satir; Model przystosowania do zmiany - Kűbler-Ross)

· humanistyczne (Maslow i hierarchia potrzeb; ścieżki rozwoju osobistego Rogers’a)

· podejście Gestalt

c. Osobowość a zmiana

d. Opór przed zmianą a wsparcie zmiany indywidualnej (Cameron & Green)

3. Zespoły a zmiana – Model zmiany zespołowej Tuckmana

· Grupa czy zespół?

· Natura zespołu i role w zespole

· Rodzaje zespołów

· Efektywność zespołu a osobowość i zachowania jednostek

4. Organizacja a zmiana

a. Metafory Morgana – czyli jak działają organizacje

b. Różne modele zarządzania zmianą organizacyjną (ośmiofazowy model Kottera)

c. Fazy wprowadzania zmian

· Dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące (analiza Pola Sił)

· Narzędzia wspierające kompleksową zmianę

· Otwartość i gotowość na zmianę a kultura organizacji (Senge)

5. Przywództwo a zmiana

a. Style przywództwa (przywództwo wizjonerskie)

b. Role przywództwa podczas procesu zmiany (emocjonalne kompetencje przywódców; zasoby wewnętrzne; samoświadomość)

· Przywództwo a metafory organizacji

· Menadżerowie i Liderzy – ich rodzaje i kompetencje

· Przywództwo transformacyjne a transakcyjne w różnych fazach zmiany

6.  Egzamin Foundation.

Egzamin Change Management Foundation

Egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 30 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto