EFQM Business Excellence Professional - certyfikowane szkolenie

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom ogólnej wiedzy na temat koncepcji modelu doskonałości EFQM. W szczególności szkolenie jest ukierunkowane na poznanie modelu EFQM jako narzędzia doskonalenie najlepszych organizacji europejskich, wprowadzenie do uproszczonej samooceny przy pomocy kwestionariusza EFQM w organizacjach znajdujących się na początku drogi doskonalenia, umiejętność praktycznego wykorzystania narzędzi i technik związanych z modelem doskonałości EFQM, poznanie sposobów doskonalenia organizacji w oparciu o „dobre praktyki” i benchmarki europejskie Szkolenie służy do wstępnego przygotowania menedżerów i specjalistów do pełnienia roli liderów w doskonaleniu organizacji z wykorzystaniem Modelu EFQM. Prowadzone jest w sposób interaktywny z zachowaniem proporcji 1 trener na maksimum 10 uczestników. Wykorzystuje w swoim programie studium przypadku opisujący organizację, która była laureatem Nagrody Doskonałości EFQM.

Szkolenie umożliwia przystąpienie do egzaminu i uzyskanie certyfikatu „EFQM Business Excellence Professional”. Certyfikat jest wydawany przez Krajowego Reprezentanta EFQM w Polsce - Fundację Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Adresaci

  • Dla osób chcących zdobyć kompetencje z zakresu doskonalenie organizacji w oparciu o model EFQM.
  • Dla menedżerów chcących skutecznie doskonalić swoją organizację z wykorzystaniem najlepszych europejskich praktyk.
  • Dla menedżerów systemów jakości poszukujących inspiracji do doskonalenie systemu zarządzania.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. EFQM Business Excellence - istota i przykłady zastosowań w organizacjach krajowych i europejskich 2
2. Zasady doskonałości 2
3. Kryteria Modelu EFQM 3
4. RADAR – narzędzie do oceny potencjału i wyników organizacji 3
5. Cykl doskonalenia organizacji i rola EFQM Business Excellence Professional 2
6. Samoocena organizacji przy pomocy Modelu EFQM 2
7. Dobre praktyki najlepszych firm Europejskich 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

Tadeusz Buchacz

konsultant i trener doskonalenia zarządzania z wykorzystaniem Modelu EFQM. Od 20 lat współpracuje z Fundacją EFQM w Brukseli jako licencjonowany trener i asesor prowadzący ocenę europejskich organizacji ubiegających się o wyróżnienia oraz Nagrodę Doskonałości EFQM. Koordynator współpracy EFQM z partnerami w Polsce. Kierował kilkudziesięcioma projektami doskonalenia zarządzania przy pomocy Modelu EFQM w organizacjach biznesowych jak np. Citibank, EDF, FIAT, Philips, Schenker, oraz w administracji publicznej. Autor programów i trener szkoleń nt. Business Excellence, które ukończyło ponad 1000 menedżerów.

Joanna Kacała

doktor nauk ekonomicznych, od lat zajmuje się problematyką doskonalenie systemów zarządzania w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych. W praktyce realizowała projekty dla KGHM, Fortum, MPWiK, MCZ oraz wielu Gmin i Urzędów Miejskich w Polsce. Ekspert PWC. Posiada certyfikaty EFQM- Lider for Excellence, Prince2®, Trener Biznesu, Gemba Coaching.

Cena

770.00 PLN

Cena szkolenia obejmuje:
- Dwa dni szkolenia w salach CKU
- Zapewnienie trenerów z akredytacją EFQM
- Materiały szkoleniowe - w wersji drukowanego przewodnika EFQM
- Materiały do case study i warsztatów
- Imienne certyfikaty dla uczestników
- Certyfikaty „EFQM Business Excellence Professional” dla uczestników, którzy pomyślnie zdadzą egzamin końcowy

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-05-10

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stroni: efqm.ue.wroc.pl


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek

8:00-15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto