RISE - szkolenia dla młodych dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Cele kształcenia

Projekt pt. „Program Doskonalenia Nauczyciela Akademickiego” (w skrócie RISE), nr POWR.03.04.00-00-D023/17 realizuje program doskonalenia kompetencji pracowników ze stopniem doktora i doktorantów poniżej 35 roku życia pracujących/studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W ramach projektu 20 osób będzie mogło wziąć udział w szkoleniach, w wyniku których nabędzie wiedzę i umiejętności pozwalające im lepiej, atrakcyjniej i efektywniej prowadzić zajęcia. Do projektu prowadzona jest rekrutacja na zasadach opisanych poniżej.

Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu RISE musi wziąć udział w obowiązkowym programie rozwoju innowacyjnych umiejętności dydaktycznych oraz jednym z dwóch programów do wyboru: rozwoju umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim LUB rozwoju umiejętności informatycznych, w tym przede wszystkim posługiwania się profesjonalnymi bazami danych oraz zarządzania informacją w procesie dydaktycznym.

 1. Program rozwoju innowacyjnych umiejętności dydaktycznych Obejmuje 6 szkoleń do wyboru na łączną liczbę godzin 32, skierowanych do grup 5-osobowych: 1.1. Doskonalenie kompetencji dydaktycznych w obszarach emisji głosu i wystąpień publicznych (16 h). 1.2. Nowe spojrzenie na tradycyjne metody nauczania (8 h). 1.3. Design Thinking (16 h). 1.4. Jak zmotywować studenta do pracy? (16 h) 1.5. Narzędzia aktywizujące studentów i zwiększające udział słuchaczy w kursie (8 h) 1.6. Jak się przygotować do zajęć? (8 h)

 2. Program rozwoju umiejętności prowadzenia dydaktyki w języku angielskim Wymiar kursu: 90 h/os. Tryb kursu: indywidualny Forma kursu: wyłącznie ONLINE. Celem kursu jest rozwój i doskonalenie umiejętności w zakresie języka ang. oraz utrwalenie znajomości na poziomie C1 lub przejście do niego. Kurs przyczyni się także do ułatwienia uczestnikowi prowadzenia zajęć z wybranego przedmiotu w języku angielskim. W związku z tym szkolenie będzie obejmowało m. in. utrwalanie słownictwa specjalistycznego, ćwiczenia wymowy, przygotowanie materiałów dydaktycznych, prezentację przykładowych wykładów.

 3. Program rozwoju umiejętności informatycznych, w tym przede wszystkim posługiwania się profesjonalnymi bazami danych oraz zarządzania informacją w procesie dydaktycznym Obejmuje 7 szkoleń do wyboru na łączną liczbę godzin 32, skierowanych do grup 5-osobowych: 3.1. Rozwój umiejętności informatycznych posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb jego profilu dydaktycznego (8 h). 3.2. Zarządzanie informacją w procesie dydaktycznym, wykorzystanie platformy edukacyjnej, prowadzenie dydaktyki w formie zdalnej (24 h). 3.3. Nauczanie personalne (8 h). 3.4. Statystyka dla nie statystyków (8 h). 3.5. Wizualizacja danych (8 h). 3.6. E-materiały (8 h). 3.7. Stosowanie Flipped classroom model (16 h).

Szczegółowy zakres szkoleń znajduje się w pliku pt. „Rejestr form wsparcia” u dołu strony.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas własnych zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2018/2019 lub zimowym 2019/20 i poddanie się obowiązkowej hospitacji.

Adresaci

Projekt RISE adresowany jest do pracowników ze stopniem doktora oraz doktorantów UE we Wrocławiu poniżej 35 roku życia, którzy chcą podnosić swoje kompetencje dydaktyczne i efektywność kształcenia studentów poprzez rozwinięcie swojego dotychczasowego warsztatu pracy o innowacyjne narzędzia i nowe metody prowadzenia zajęć.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn.

Kadra dydaktyczna


Cena

0.00 PLN

Projekt RISE dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Terminy

 • Szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji.

  Szczegółowy harmonogram szkoleń grupowych będzie ustalony przez organizatorów, natomiast harmonogramy szkoleń indywidualnych będą ustalane pomiędzy prowadzącymi szkolenia i uczestnikami.

  Zajęcia grupowe będą odbywać się w salach Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajęcia indywidualne będą się odbywać w trybie zdalnym.

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-23

Wymagane dokumenty

 • • wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny znajdujący się w pliku u dołu strony
 • • wypełniona i podpisana ankieta ewaluacyjna znajdująca się w pliku u dołu strony
 • • dyplom doktora/indeks doktoranta
 • • umowa o pracę lub c-p na prowadzenie dydaktyki
 • • potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (certyfikat, ocena z dyplomu ukończenia studiów itp.)
 • • ksero DO
 • • potwierdzenie statusu OzN – jeśli dotyczy

Dodatkowe informacje

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU RISE

Kryteria rekrutacji do projektu RISE są następujące:

a) formalne:

- uczestnik powinien wykonywać pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, potwierdzoną umową o pracę lub cywilno-prawną na okres roku akademickiego, w ramach którego planowane jest wsparcie;

- na dzień rozpoczęcia projektu RISE uczestnik:

· powinien posiadać stopień doktora lub odbywać studia III stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;

· nie ukończył 35 roku życia;

· w przypadku szkoleń z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim – powinien wykazywać udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie min B2. (potwierdzoną np. certyfikatem, oceną z dyplomu ukończenia studiów itp.);

b) punktowane

- zdiagnozowana luka kompetencyjna, na podstawie wypełnionej ankiety ewaluacyjnej znajdującej się w pliku u dołu strony (1 pkt – mała luka, 5 pkt – luka średnia, 10 pkt – duża luka);

- status OzN (na podstawie zaświadczenia) – 3 pkt;

- oświadczenie, że Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest podstawowym miejscem zatrudnienia – 3 pkt.


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o skompletowanie i dostarczenie wymaganych dokumentów do pokoju nr 4 w budynku CKU u p. Magadaleny Idzikowskiej-Świżewskiej nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (godziny otwarcia CKU: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html).

W razie pytań merytorycznych zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu RISE – dr inż. Małgorzatą Matyją, e-mail: malgorzata.matyja@ue.wroc.pl.

Regulamin rekrutacji

Rejestr form wsparcia

Ankieta ewaluacyjna

Formularz rekrutacyjny Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto