Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników sektora kultury z podstawami zarządzania dziedzictwem kulturowym. W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z pojęciem dziedzictwa kulturowego oraz charakterystyką zarządzania w tym obszarze. Omówione zostaną prawne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także najważniejsze zagadnienia z zakresu turystyki kulturowej i rewitalizacyjnej funkcji dziedzictwa kulturowego. Dzięki przedstawionym studiom przypadków słuchacze zdobędą ponadto wiedzę z zakresu realizacji projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego.

Adresaci

Pracownicy organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym – szczególnie instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Dziedzictwo kulturowe a zarządzanie 4
2. Ochrona dziedzictwa kulturowego 4
3. Turystyka kulturowa i rewitalizacja a dziedzictwo kulturowe 4
4. Dziedzictwo kulturowe w projektach 4
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

Jarosław Klaś

Kulturoznawca, animator i menadżer kultury; doktorant Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; absolwent Zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim i Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; pracuje w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, gdzie zajmuje się m.in. współpracą ze społecznością lokalną oraz realizacją projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego; od 2013 r. do dziś prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z Animacji kultury, Zarządzania projektami oraz Ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym; w 2018 r. prowadził zajęcia o innowacyjnych metodach zarządzania placówkami kultury na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; główne zainteresowania badawcze: zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza Nowej Huty.

Agnieszka Konior

Absolwentka Zarządzania kulturą i Kulturą współczesną w Instytucie Kultury UJ. Obecnie doktorantka Nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Interesuje się zagadnieniami związanymi z dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą, rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych oraz turystyką literacką. Przewodniczka literacka po Krakowie, od 5 lat oprowadza literackimi ścieżkami królewskiego miasta. Autorka szlaków literackich na portalu readingmalopolska.pl oraz cyklu felietonów dla internetowego wydania Ha!artu, dotyczących "krakowskiego realizmu knajpianego", czyli wizerunków krakowskich knajp we współczesnej literaturze.


Cena

400.00 PLN

Terminy

  • 23-24 listopad 2019 r., godz. 9.00-16.00

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-11-15

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota - 8.30-14.30
niedziela - 8.30-13.30

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto