Sprzedaż integralna

Cele kształcenia

Rozumienie nowoczesnej sprzedaży i dostosowanie umiejętności do relacji z klientami w nowej rzeczywistości świata VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguity).

Adresaci

Przedstawiciele handlowi, menedżerowie sprzedaży, właściciele firm z sektora MSP.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do idei Sprzedaży Integralnej 1
2. Warsztatowa analiza wartości i przekonań klientów na bazie Spiral Dynamics® 3
3. Analiza preferencji w stylach myślenia 2
4. Grupowa diagnoza indywidualnych profili MindSonar® w kontekście relacji z klientem, a w szczególności: mocnych stronach, obszarów do rozwoju 2
5. Dostosowywanie sposobu budowania relacji do wartości klienta 2
6. Dostosowywania profilu do systemu wartości danej osoby i firmy 2
7. Efektywna komunikacja w oparciu o uważność w każdym momencie kontaktu z klientem, 2
8. Diagnoza potrzeb klienta w powiązaniu z wartościami i stylami myślenia klienta 1
9. Dobór rozwiązań 1
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

1.Dr Monika Kwiecińska Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa UE we Wrocławiu, trener biznesu, certyfikowany konsultant MindSonar 2.Tomasz Zawadzki Dyrektor generalny MindSonar Polska – systemu do pomiaru psychologicznego MindSonar, badającego style myślenia i systemy wartości ludzi. Wraz z ekspertami holenderskimi współprowadzi warsztaty certyfikacyjne w metodzie. Od 2000 r.t trener kompetencji miękkich ze specjalizacją w procesach sprzedaży współpracującym z globalnymi firmami szkoleniowymi z Holandii i USA. Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni menedżer.

Cena

1000.00 PLN

1000 zł /os. (min 10 osób max 16)

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980

Centrum Kształcenia Ustawicznego pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Terminy

  • Termin:

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu
  • dowód osobisty (do wglądu)

Dodatkowe informacje

Metody Sprzedaży Integralnej: Spiral Dynamics® to funkcjonalna koncepcja opisująca systemy wartości jakie uruchamiają ludzie, a z nimi swoje przekonania, zachowania, decyzje. Metaprogramy to składniki strategii mentalnych człowieka oraz stylów myślenia. Wpływają one na emocje, myślenie, działanie. MindSonar® to system badania systemów wartości i metaprogramów. Sprzedaż Integralna to rozwój, autentyczność i etyka. W trakcie szkolenia wykorzystujemy system psychometryczny MindSonar® MindSonar® jest holenderskim funkcjonalnym systemem psychologicznym używanym do pomiaru stylów myślenia oraz motywacji. Jest to jedyny w Polsce model pomiarowy uwzględniający jak ludzie myślą w konkretnych kontekstach (np. preferencja pracy). Dlatego jest to najbardziej skuteczne narzędzie wykorzystywane między innymi w określaniu talentów i predyspozycji. W MindSonarze widzimy, że style myślenia zmieniają się pod wpływem przekonań człowieka - są jak nawyki, które można kształtować. Konsultanci MindSonar® pomagają ludziom uruchamiać skuteczne sposoby myślenia i działania. Z systemu MindSonar® na całym świecie, i w biznesie i sporcie, korzystają menedżerowie, coachowie, trenerzy biznesu, specjaliści HR, trenerzy mentalni. Holenderscy medaliści olimpijscy oraz polscy olimpijczycy uzyskali znaczące wsparcie dzięki MindSonar®. Z naszego wsparcia skorzystało wielu pracowników międzynarodowych korporacji takich jak: BMW, ING Bank, Nexia, Bank BPH, MARS Polska, EDF, i wiele innych. MindSonar® wykorzystuje kilka teorii, które swoje potwierdzenie uzyskały poprzez 40 lat badań. Za pomocą systemu MindSonar® można zdiagnozować: • Co rzeczywiście jest ważne dla ludzi w różnych kontekstach, np.: ja w pracy. Ludzie faktycznie inaczej zachowują się w różnych kontekstach, i tak na przykład w kontekście pracy będą preferować odmienne zachowania, niż na przykład w domu, czy wśród znajomych. • Jakie ludzie posiadają motywy działania wg teorii Spiral Dynamics®. Jest to teoria opisująca sposoby myślenia, stworzona przez Claire W. Gravesa, amerykańskiego psychologa, współpracownika Abrahama Maslowa, który uznanie zdobył w latach dziewięćdziesiątych XX wieku a jego prace kontynuowane były przez współczesnych największych myślicieli, w tym obecnie uznawanego za największego myśliciela - Kena Wilbera. Aktualne trendy w biznesie, jak np. „organizacje turkusowe” (Pracować inaczej, F. Laloux) mają swoje źródło w tej teorii. MindSonar® jako jedyne narzędzie w Polsce bada preferencje dotyczące pokolenia Y (tzw. Millennials, urodzeni w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku) oraz pokolenia Z (urodzeni po 2000 r.), pokolenia dopiero wkraczającego na dzisiejszy rynek pracy. Oczywiście nie można zapominać o wcześniejszych pokoleniach – MindSonar®, jako uniwersalne narzędzie w tym zakresie również potrafi określić preferencje starszych pokoleń. • Style myślenia (niezależne od preferencji pokoleniowych), które odpowiadają za zachowania ludzi, ich motywacje i filtrowanie rzeczywistości. Niezwykle istotne w określaniu preferencji są odmienne motywacje, sposób podejmowania decyzji, poziom sprawczości, czy też stosunek do zmian, i wiele innych.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto