ABC małego i mikroprzedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Cele kształcenia

Zapoznanie uczestników z procedurą zakładania działalności gospodarczej oraz przedstawienie praktycznych możliwości wyboru form jej prowadzenia i opodatkowania.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą lub poznać możliwości związane z jej prowadzeniem.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Prowadzenie działalności gospodarczej: osoby fizyczne i ich spółki. 2
2. Wybór formy opodatkowania: rodzaje, konieczne ewidencje. 2
3. Proces rejestracji. 2
4. Co z VAT? 2
5. Spółki kapitałowe 1
6. Pracownicy 1
RAZEM 10

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY