ABC Środków trwałych i wyposażenia w działalności gospodarczej

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest wykształcenie praktycznych umiejętności związanych z ustalaniem kosztów, kosztów uzyskania przychodów związanych z majątkiem trwałym i wyposażeniem.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą poznać zasady wynagradzania pracowników, rozliczania składek z ZUS-em oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Nabycie i identyfikacja: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wyposażenie w świetle ustaw o podatku dochodowym i ustawy o VAT. 2
2. Obowiązki ewidencyjne. 1
3. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu 1
4. Koszty związane z eksploatacją a koszty uzyskania przychodów 2
5. Sprzedaż i likwidacja – podatki dochodowe 2
6. Sprzedaż i likwidacja – podatek VAT 2
RAZEM 10

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY