Warsztat Facylitacji

Cele kształcenia

Facylitacja to proces, w którym osoba określana jako facylitator, neutralna i nieposiadająca uprawnień do podejmowania decyzji odnośnie merytoryki spotkania, zwiększa efektywność pracy grupy w realizacji zamierzonych celów, w skomplikowanych sytuacjach niepewności i przy złożonych problemach, stosując interwencje w pracy grupy, aby pomóc jej w:

♦ rozpoznaniu problemu,

♦ określeniu możliwych rozwiązań problemów,

♦ podejmowaniu decyzji,

♦ przygotowaniu planów dalszych działań.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnych spotkań ( tradycyjnych oraz w warunkach wirtualizacji pracy )

Adresaci

Facylitacja jest narzędziem, które można zastosować w każdym obszarze biznesu. W szczególności umiejętność facylitacji jest potrzebna trenerom i menedżerom. Dzięki facylitacji wzrasta efektywność zespołu, zwiększa się skuteczność podejmowanych działań, spotkania trwają krócej, ale są bardziej spójne i prowadzą do wysokiej jakości rezultatów. Oprócz tego ludzie uczą się wykorzystywać proces samodzielnie, dochodzić do konsensusu oraz budować lepsze relacje.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie : cele i metody pracy, facylitator i jego rola, model Process Iceberg, istota procesu na spotkaniu, trójkąt facylitacji 2
2. Proces na spotkaniu : narzędzia do stosowania procesu, rozpoznawanie dojrzałosci procesowej grupy, planowanie procesu, przegląd procesu 3
3. Problemy na spotkaniach : jak pracować z uczestnikami o różnych preferencjach, formaty pracy zwiększające zaangażowanie, kontrakt facylitatora z grupą, interwencja w procesie 4
4. Narzędzia do pracy na spotkaniach: narzędzia do zbierania informacji, narzędzia do generowania pomysłów, narzędzia do porządkowania informacji, narzędzia do priorytetyzacji i podejmowania decyzji, inne narzędzia 5
5. Umiejętności facylitatora : umiejętności niezbędne do facylitacji spotkań - samoocena, zrozumienie swoich preferencji według MBTI, potencjalne kierunki rozwoju 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY : dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. UEW [katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl]

Cena

650.00 PLN

WARUNKI PŁATNOŚCI

w przypadku płatności indywidualnej — wniesienie opłaty za udział w warsztatach przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do dnia 25.05.2022 — płatność za udział następuje, na indywidualne konto uczestnika widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na szkolenie)

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko – nazwa szkolenia

w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji — złożenie wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem warsztatów — płatność zgodnie z terminem wystawionym na fakturze lub fakturze pro forma

Kontakt i zapisy

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Iwona Kurowska [iwona.kurowska@ue.wroc.pl; +48 71 36 80 980]

pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

KWESTIE MERYTORYCZNE: Katarzyna Piwowar-Sulej [katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl]

ZAPISY: Elektroniczna rejestracja na platformie internetowej (www.szkolenia.ue.wroc.pl). O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

 • Termin szkolenia: szkolenie odbywa się w trybie weekendowym. Zapisy w trakcie.
  w godzinach : 9:00 - 15:30
  Miejsce szkolenia : platforma TEAMS

  Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu
 • dowód osobisty (do wglądu)

Dodatkowe informacje

Forma zajęć: szkolenie

Liczba godzin: 16 h

Liczba uczestników: 10 - 15 osób

Typ szkolenia: otwarte/ zamknięte (zamawiane)

Tryb zajęć: online*

* W przypadku trybu online szkolenie realizowane jest zdalnie w formule VIRTUAL CLASSROOM z wykorzystaniem platformy MS TEAMS (Uczelnia zakłada uczestnikom imienne konta).

Język: PL/ ENG

Warunki ukończenia: obecność na zajęciach oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia warsztatów wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
08:00 -15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto