AgilePM® Foundation - szkolenie akredytowane

Cele kształcenia

AgilePM® (Agile Project Management) to szkolenie oraz podręcznik bazujące na „The Agile Project Framework” czyli najnowszej wersji metodyki DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method) rozwijanej przez DSDM® Consortium od ponad 20 lat. Głównym celem AgilePM® jest zachęcanie do rozwoju i profesjonalizacji w dziedzinie zwinnego zarzadzania projektami.

AgilePM® oferuje:

 • Podejście, które zapewnia zwinność przy jednoczesnym zachowaniu pojęć takich jak projekt, dostarczanie produktów czy zarządzanie projektami.
 • Zwinne podejście do zarządzania projektami, które można zarówno stosować samodzielnie jak również w połączeniu z innymi metodykami projektowymi jak np. PRINCE2®
 • Zwinne podejście, które może być używane w połączniu ze sformalizowanymi procesami zapewnienia jakości takimi jak ISO9001 i CMMI
 • Osiąganie korzyści dla organizacji bez konieczności narażania się na niepotrzebne ryzyka

Podejście iteracyjne stanowiące element DSDM® zachęca aby szczegóły wymagań biznesowych pojawiały się w trakcie pracy dlatego bieżący etap prac musi być zakończony tylko z taką ilością szczegółów, która pozwoli przejść do następnego etapu. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie poświęcania nadmiernego wysiłku na ustalenie wszystkich szczegółów przed rozpoczęciem pracy. Ułatwia to też zarządzanie zmianami wymagań biznesowych, które występują najwcześniej na najniższym poziomie szczegółów. Poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego DSDM zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu. Tego typu sposób pracy może przynieść między innymi następujące korzyści:

 • Przedstawiciele biznesu mają większe możliwości wpływania na rozwój produktu i w większym stopniu czują się właścicielami produktu zarówno gdy jest on rozwijany jak również w trakcie prac wdrożeniowych.
 • Ustalenie priorytetów wymagań pozwala na terminowanie wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu
 • Ryzyko dostarczenia złego rozwiązanie (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji ale w chwili dostarczenie nie jest już nikomu potrzebne) zostało znacznie ograniczone. Jest znaczenie bardziej prawdopodobne że ostateczne rozwiązanie będzie spełniało bieżące potrzeby biznesu.
 • Wdrożenie do użytku produkcyjnego może być znacznie łatwiejsze dzięki bliskiej i efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z filozofią i pryncypiami metodyki DSDM®. Poznają również podstawy dotyczące procesu, ról i obowiązków oraz produktów rekomendowanych przez DSDM®. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM® jak również zasady planowania i kontroli projektu a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu o których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzeni. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikująco AgilePM Foundation w najnowszej wersji. Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podręcznik „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”, materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin AgilePM Foundation dostępne są już w wersji polskiej (od czerwca 2016).

Językiem wykładowym jest polski.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation.

Szkolenia Virtual Classroom – na czym polegają? Szkolenia otwarte będą dostępne w formie online. W takim wypadku trener będzie przebywał sam na sali z kamerą, a uczestnicy będą mogli uczestniczyć w szkoleniu przed komputerem. Szkolenie będzie odbywało się w regularnych godzinach (9-17), a o jego przebiegu na bieżąco będzie informował nasz trener. Przy tym szkoleniu używana jest aplikacja ZOOM, która po stronie Uczestnika nie wymaga zakładania konta. Po potwierdzeniu szkolenia, zostaną przesłane szczegółowe informacje organizacyjne związane z platformą ZOOM.

Adresaci

 • Kierownicy projektów.
 • Przedstawiciele działów biznesowych
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2, a AgilePM.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM? 3
2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe 2
3. Przygotowanie do sukcesu 2
4. Proces DSDM 2
5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM 2
6. Produkty DSDM 2
7. Kluczowe praktyki DSDM 2
8. Planowanie i kontrola 2
9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation 3
RAZEM 20

Kadra dydaktyczna

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego trenera posiadającego akredytację APMG.

Cena

650.00 PLN 650.00 PLN

Cena szkolenia wynosi 650 PLN brutto (VAT zw.) i obejmuje:
+ udział w dwóch dniach szkolenia
+ przesłanie w wersji elektronicznej akredytowanych materiałów szkoleniowych
+ certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia udziału w akredytowanym egzaminie, którego zdanie pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM Foundation (certyfikat bezterminowy).
Cena egzaminu wynosi 800 PLN brutto (VAT zw.). Egzamin można zdawać w wersji tradycyjnej po zakończeniu epidemii lub w wersji online bez dodatkowych kosztów (w przeciwieństwie do egzaminu PRINCE2® Foundation, którego akredytor dolicza koszty egzaminu online).

Nie ma możliwości wykupienia udziału w egzaminie nie posiadając certyfikatu ukończenia akredytowanego szkolenia AgilePM Foundation.

Dlaczego cena szkolenia w wersji Virtual Classroom jest niższa?
+ nie trzeba wynajmować sali szkoleniowej
+ nie ma kosztów dojazdu i noclegu trenera
+ materiały przekazywane są w wersji elektronicznej

Terminy

 • Szkolenie odbywa się w trybie zaocznym, w sobotę i w niedzielę.
  Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.
  Egzamin (online) odbędzie drugiego dnia szkolenia

  Terminy szkolenia: wrzesień 2020, godz. 9:00-16:30,
  egzamin w drugim dniu szkolenia

  Hotel Campanile sala: Tulipan, ul. Ślężna 26 Wrocław
  Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będzie

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • wniosek o wystawienie faktury za szkolenie
 • wniosek o wystawienie faktury za egzamin
 • dowód osobisty (do wglądu)

Dodatkowe informacje

Wniosek o wystawienie faktury za egzamin 

Egzamin AgilePM Foundation

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim (od czerwca 2016). Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Egzaminy w wersji tradycyjnej będą organizowane po ustaniu stanu epidemicznego - nie możemy w chwili obecnej podać terminu.

Egzaminy online:

Wymogiem jest posiadanie włączonej kamery i mikrofonu, ponieważ fizycznie ktoś uczestników egzaminu pilnuje. 

Egzamin jest prowadzony online w ramach tej samej sesji na Zoom, co szkolenie. Trener pilnuje uczestników, więc jest praktycznie jak zwykłym szkoleniu.Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek

8:00-15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto