Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją

Cele kształcenia

Poznanie podstawowych klas systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją oraz możliwości w zakresie integracji tych systemów

Adresaci

Pracownicy przedsiębiorstw wytwarzających i wdrażających systemy zarządzania i realizacji produkcji, użytkownicy tej klasy systemów, kadra menedżerska średniego szczebla.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zintegrowane systemy zarządzania 4
2. Architektura podsystemu zarządzania produkcją 4
3. Klasy systemów zarządzania i realizacji produkcji 8
4. Standardy i narzędzia integracji systemów 8
RAZEM 24

Kadra dydaktyczna

dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE jest kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i współautorem kilkunastu prac naukowo-badawczych. Zajmuje się problematyką systemów informatycznych zarządzania, a szczególnie systemów informatycznych rachunkowości.

Był współautorem i głównym konstruktorem dwóch projektów badawczych, które zostały wdrożone w praktyce gospodarczej, a dotyczyły zintegrowanego systemu rachunkowości i obrotu towarowego oraz komputerowego rachunku kosztów. Obok pracy na uczelni przez kilkanaście lat pełnił funkcję dyrektora ekonomicznego w jednej ze spółek grupy Żywiec.

dr inż. Marcin Hernes, pracownik Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, autor kilkudziesięciu aplikacji funkcjonujących w zakładach przemysłowych oraz instytucjach samorządowych, wieloletni praktyk w zakresie systemów zarządzania, sterowania i automatyki procesów produkcyjnych oraz cyfrowych układów pomiarowych, systemów baz danych i wieloagentowych systemów wspomagania decyzji.

Cena

1200.00 PLN

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980, e-mail: podyplomowe@ue.wroc.pl pokój nr 4, budynek CKU ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia znajdują się w zakładce Kontakt. W przypadku pytań merytorycznych prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem wiodącym: prof. UE, dr hab. Andrzej Bytniewski, andrzej.bytniewski@ue.wroc.pl, tel. 71 36 80 755

Terminy

  • Tryb niestacjonarny (wieczorowe) - środa, czwartek, piątek, godz. 16.45-20.00

    Szczegółowe terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Wymagana znajomość podstawowych zasad zarządzania produkcją


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto