ABC Rachunkowości II (dla średniozaawansowanych)

Cele kształcenia

Przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego. Wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie klasyfikacji i ewidencji operacji gospodarczych.

Zapoznanie słuchaczy z elementami prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone dla osób, które znają podstawy rachunkowości jako systemu informacyjnego. Do osób, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności i podjąć pracę w służbach finansowo- księgowych jako samodzielni księgowi.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Aktywa pieniężne 2
2. Rozrachunkii roszczenia 3
3. Rzeczowe aktywa i wartości niematerialne i prawne 4
4. Obrót materiałowy i towarowy 4
5. Źródła finansowania majątku - kapitały, kredyty i fundusze specjalne 3
6. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy 3
7. Koszty i przychody działalności: podstawowej, pozostałej i finansowej 16
8. Sprawozdanie finansowe 5
9. Podatki dochodowe i podatek VAT 12
10. Podstawy prawa pracy 4
RAZEM 56

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY