Dokumenty

Zestaw dokumentów obejmuje:

Wzory formularza zgłoszeniowego i oświadczeń można pobrać poniżej. Po dokonaniu rejestracji i zapisach elektronicznych będzie można z własnego konta pobrać wypełnione i gotowe do wydruku dokumenty.

III. WARUNKI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
(wyciąg z ZARZĄDZENIA NR 5/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizacji, kosztorysowania i rozliczania szkoleń i kursów dokształcających organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
§ 7
1. Rekrutacja ma charakter otwarty z wyjątkiem szkoleń i kursów dedykowanych, o których mowa w § 2.
2. Kandydaci zobowiązani są do elektronicznej rejestracji na platformie internetowej i podania wszystkich wymaganych informacji.
3. Uczestnictwo w szkoleniu uwarunkowane jest złożeniem dokumentów aplikacyjnych (formularza aplikacyjnego, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość), okazaniem dokumentu tożsamości i wniesieniem opłaty za szkolenie.
§ 8
1. Szkolenia i kursy dokształcające kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
2. Wybrane szkolenia i kursy dokształcające mogą kończyć się przystąpieniem do egzaminu i uzyskaniem stosownego certyfikatu.  

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×