Psychologia kierowania ludźmi

Cele kształcenia

Zapoznanie się ze współczesną wiedzą psychologiczną, ułatwiającą zrozumienie i przewidywanie zachowań własnych i innych osób w organizacji. Przedstawienie mechanizmów i narzędzi psychologicznych, które mogą okazać się pomocne w opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.

Adresaci

Pracownicy działów kadrowych i osoby pełniące funkcje kierownicze, zarządzające zespołami pracowniczymi

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania (zastosowanie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w różnych dziedzinach wiedzy, wykorzystanie ich na gruncie biznesowym) 2
2. Relacje interpersonalne pozytywne i negatywne 2
3. Elementy zachowań ludzi w organizacji (wzorce zachowań rynkowych- w sytuacji trudnej, w czasie negocjacji, w sytuacji braku informacji i niepewności; wartości, kanony wartości społeczno-kulturowych w różnych narodach, postawy i dysonans poznawczy, normy, 2
4. Manipulacje oparte na samoocenie(zjawisko konformizmu w miejscu pracy, socjotechniki negocjacyjne oparte na poczuciu własnej wartości i emocjach ) 4
5. Profil kwalifikacyjny pracownika(opracowanie cech psychologicznych, wiedzy i umiejętności na wybrane stanowiska pracy)-warsztat 4
6. Stres i wypalenie zawodowe w miejscu pracy 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

Sylwia Przytuła – prof.UE, dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska, ekspatriacja,różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Członek SIETAR Polska(Society for Intercultural Education, Training and Research), HEF (Higher Education Forum). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.  Wykłada w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA)oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania), Porto University (Portugalia), DCU (Irlandia), wykładowca programu MBA na Malta UniversityCena

430.00 PLN

Terminy

Wymagane dokumenty


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×