Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel

Cele kształcenia

Poznanie budowy, interpretacji i ograniczeń wskaźników finansowej oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, PP) Umiejętność zbudowania prostych modeli finansowych na potrzeby oceny projektów inwestycyjnych Podwyższenie znajomości arkusza kalkulacyjnego MS Excel w obszarze finansów

W trakcie szkolenia będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in na pytania:

Druga część szkolenia poświęcona jest budowie modelu finansowego. Tu będziemy tworzyć prognozy i na ich podstawie powstaną projekcje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Używając wcześniej zdefiniowanych wskaźników oceny finansowej, na koniec będziemy ustalać, czy projekt jest opłacalny.

Adresaci

• Osoby, które chcą samodzielnie przygotowywać finansową część:

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wskaźniki oceny finansowej projektów inwestycyjnych 8
2. Budowa modelu finansowego 8
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

dr Marek Pauka

Jako trener i konsultant specjalizuje się w:

- wycenie przedsiębiorstw,

- ocenie efektywności finansowej projektów inwestycyjnych (szkolenie w ofercie CKU),

- analizach finansowych z perspektywy kapitałodawców.

Szkolenia osadzone są w realiach praktycznych i odwołują się do doświadczeń uczestników.

Moja idea przewodnia jako edukatora to hasło "Finanse są proste i każdy się może ich nauczyć"

Prawie 20-letnie doświadczenie w szkoleniach dla osób dorosłych.


Ukończył szkolenia dla trenerów biznesu (MODERATOR) i Szkołę Tutorów Akademickich (Collegium Wratislaviense) oraz kursy z emisji głosu, wystąpień publicznych, action learning. 

Prowadzi szkolenia m.in. w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego z obszaru:

Doświadczenie w szkoleniach dla osób dorosłych:

Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji/szkoleń.


Prowadził szkolenia dla

- finansistów i niefinansistów,

- specjalistów, kierowników, dyrektorów i prezesów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych,

- m.in. lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli, restauratorów i hotelarzy, ale też księgowych i głównych księgowych.


Pracuje w grupie tutorów w ramach pierwszej edycji Biznesowego Indywidualnego Toku Studiów.

Prowadzi badania naukowe dotyczące m.in. rynku NewConnect oraz Catalyst, a także polityki dywidend. Współpracował z Giełdą Papierów Wartościowych przy reformie rynku alternatywnego NewConnect. Współtworzył system oceny finansowej projektów inwestycyjnych w instytucji przyznającej dotacje na rozwój przedsiębiorstw. Pasjonuje się wpływem asymetrii informacji na rynki finansowe.


Osoby zainteresowane szkoleniem zachęcam do kontaktu mailowego (e-mail:marek.pauka@ue.wroc.pl) lub osobiście/telefonicznie w trakcie konsultacji (info na stronie http://pauka.ue.wroc.pl).

Inne szkolenia, które prowadzi:

Studia podyplomowe (kierownik studiów):

Doświadczenie w szkoleniach dla osób dorosłych:

Cena

850.00 PLN

Cena wynosi 850 zł
Dla 2 osób z jednej firmy cenę obniżamy o 15 %!
Dla 3 i więcej osób z jednej firmy cenę obniżamy o 25 %!

Liczba miejsc ograniczona!
Gwarantujemy małą grupę (do 10 osób) i zajęcia w laboratorium komputerowym.

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne: • Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości finansowej / księgowości • Ogólna znajomość bilansu i rachunku zysków i strat • Podstawowa znajomość MS Excel (poruszanie się po arkuszach, edytowanie, budowanie prostych funkcji)


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×