Negocjacje - sztuka osiągania celów

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz przede wszystkim rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie negocjacji biznesowych.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się negocjacjami zarówno z kontrahentami firmy jak i wewnątrz organizacji.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Struktura negocjacji i proces negocjacji biznesowych 4
2. Zasady komunikowania się w procesie negocjacji 3
3. Konflikt w negocjacjach i sposoby jego przezwyciężania 2
4. Zastosowanie strategii, taktyk i technik negocjacyjnych 4
5. Triki negocjacyjne 1
6. Typy negocjatorów 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

Witold Szumowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, gdzie prowadził negocjacje roczne z sieciami wielkiej sprzedaży. Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Brał udział w szeregu projektów negocjacyjnych, zarówno biznesowych jak i ze związkami zawodowymi. Obecnie pracownik naukowy w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant. Od 2008 roku prowadzi zajęcia oraz szkolenia z zakresu negocjacji.

Cena

490.00 PLN

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Szkolenie prowadzone jest przez trenera zajmującego się negocjacjami od strony praktycznej. Podczas szkolenia wykorzystywane będą różne techniki, od prezentacji multimedialnych do zajęć praktycznych. Treści uzupełnione będą przykładami z praktyki gospodarczej.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×