Kierowanie zespołem

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu budowania zespołu i kierowania zespołem pracowniczym. W trakcie spotkań uczestnicy w praktyczny sposób rozwijają i doskonalą kompetencje kierownicze związane z doborem członków do zespołu, wzmacnianiem współpracy, komunikacją i motywowaniem uczestników.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze i koordynacyjne, m.in. takie jak kierownik zespołu, kierownik sekcji, team leader, kierownik zmiany, kierownik i koordynator projektu.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Budowanie zespołu (team building) 4
2. Przywództwo i style kierowania 4
3. Komunikacja w zespole 4
4. Motywowanie członków zespołu 4
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

dr hab. Janusz Marek Lichtarski, prof UE jest doświadczonym wykładowcą i trenerem biznesu. Od blisko 15 lat organizuje i prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych w obszarze kompetencji miękkich. Jest autorem kilkudziesięciu programów szkoleniowych i kierunków studiów podyplomowych, w tym szkoleń zamawianych dla największych pracodawców w regionie. Jest autorem i popularyzatorem aktywnych metod dydaktycznych, w tym gier i ćwiczeń kierowniczych, pozwalających doskonalić praktyczne umiejętności i zmieniać postawy uczestników szkoleń. Jako trener nieustannie rozwija swój warsztat uczestnicząc w projektach międzynarodowych i kursach dokształcających np. „Szkoła trenerów”. Posiada certyfikat zarządzania projektami Prince2®. Organizuje i prowadzi szkolenia i zajęcia na studiach podyplomowych w obszarze doskonalenie tzw. kompetencji miękkich. Stale rowija swój warsztat dydaktyczny uczestnicząc w projektach międzynarodowych i kursach dokształcających np. „Szkoła trenerów”. Od 2013 roku pełni funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego.

dr Krzysztof Ćwik jest doświadczonym pracownikeim Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowcą i trenerem. Jest autorem programów studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu zarządzania projektami i doskonalenia kompetencji miękkich, a takze autorem i popularyzatorem aktywnych metod dydaktycznych: gier i ćwiczeń kierowniczych, symulacji biznesowych, studiów przypadku. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi organizując zajęcia dydaktyczne i prowadząc międzynarodowe badania naukowe.  

dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doświadczonym wykładowcą i trenerem z pasją przekazujacym wiedzię i pomagającym rozwijać praktyczne umiejętności menedżerskie. Jest kierownikiem studiów podyplomowych, autorem programów szkoleniowych i praktykiem w obszarze zarządzania kadrami. Współpracowała z wieloma firmami z Dolnego Śląska.

Cena

490.00 PLN

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980, e-mail: podyplomowe@ue.wroc.pl pokój nr 5, budynek CKU ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław

Terminy

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Szkolenie jest bardzo wysoko oceniane przez uczestników wcześniejszych edycji, zarówno pod względem doboru treści, sposobu prowadzenia jak i praktycznego podejścia. Dla wielu osób szkolenie stało się inspiracją do dalszego rozwoju umiejętności menedżerskich i doskonalenia "warsztatu" kierownika. 

Dla klientów instytucjonalnych / większych grup istnieje możliwość rozbudowy programu szkolenia, jego modyfikacji lub połączenia z innymi modułami szkoleniowymi. 


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×