Techniki kreatywności zespołowej

Cele kształcenia

Jak zachęcić zespół (współ)pracowników do twórczego myślenia?
Co wybrać, aby zachęcić do wypowiedzi osoby mniej mówiące?
Jak wykorzystać techniki kreatywne do oceny sytuacji, szukania rozwiązań a nawet do udzielania feedbacku?

Na treningu kreatywności zespołowej poznasz metody angażowania ludzi do wspólnej pracy nad istniejącymi problemami, nauczysz się zachęcać do szukania rozwiązań, sam doświadczysz kreatywności swojej i grupy.

Celem warsztatu jest przygotowanie Ciebie do prowadzenia własnych burz mózgów, do czerpania z szerokiej gamy metod i technik kreatywnych, do facylitowania spotkań temu przeznaczonych.

Podczas szkolenia będziemy poruszali m.in. następujące tematy:

  • Alternatywne burze mózgów
  • Pytania Osbourn’a
  • Kapelusze de Bono
  • Mapa Empatii
  • Pytania Kiplinga
  • SCAMPER
  • Rola moderatora

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników chcących poszerzyć umiejętności związane z kreatywnością oraz dla menedżerów chcących wprowadzać kreatywne metody pracy w swoich zespołach.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Kreatywność i praca twórcza 1
2. Metody wzbudzania pomysłowości 2
3. Znaczenie zadawania pytań 4
4. Przyczyny problemów – metody analizy 4
5. Ocena pomysłów 2
6. Case study 2
7. Elastyczne podejście do metod kreatywnego rozwiązywania problemów 1
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY