Psychologia kierowania ludźmi

Cele kształcenia

Zapoznanie się ze współczesną wiedzą psychologiczną, ułatwiającą zrozumienie i przewidywanie zachowań własnych i innych osób w organizacji. Przedstawienie mechanizmów i narzędzi psychologicznych, które mogą okazać się pomocne w opisywaniu i wyjaśnianiu zjawisk w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.

Adresaci

Pracownicy działów kadrowych i osoby pełniące funkcje kierownicze, zarządzające zespołami pracowniczymi

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Praktyczne aspekty psychologii zarządzania (zastosowanie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w różnych dziedzinach wiedzy, wykorzystanie ich na gruncie biznesowym) 2
2. Relacje interpersonalne pozytywne i negatywne 2
3. Elementy zachowań ludzi w organizacji (wzorce zachowań rynkowych- w sytuacji trudnej, w czasie negocjacji, w sytuacji braku informacji i niepewności; wartości, kanony wartości społeczno-kulturowych w różnych narodach, postawy i dysonans poznawczy, normy, 2
4. Manipulacje oparte na samoocenie(zjawisko konformizmu w miejscu pracy, socjotechniki negocjacyjne oparte na poczuciu własnej wartości i emocjach ) 4
5. Profil kwalifikacyjny pracownika(opracowanie cech psychologicznych, wiedzy i umiejętności na wybrane stanowiska pracy)-warsztat 4
6. Stres i wypalenie zawodowe w miejscu pracy 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

Sylwia Przytuła –  dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska, ekspatriacja,różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Członek SIETAR Polska(Society for Intercultural Education, Training and Research), HEF (Higher Education Forum). Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.  Wykłada w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych (m.in. International College Program, Orlando, USA)oraz licznych wizyt studyjnych dla wykładowców, m.in. w Erasmus University (Holandia), Aalborg University (Dania), Porto University (Portugalia), DCU (Irlandia), wykładowca programu MBA na Malta University

Cena

490.00 PLN

WARUNKI PŁATNOŚCI

w przypadku płatności indywidualnej — wniesienie opłaty za udział w warsztatach przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do dnia zakończenia rekrutacji — płatność za udział następuje, na indywidualne konto uczestnika widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na szkolenie)

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko – nazwa szkolenia

w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji — złożenie wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem warsztatów — płatność zgodnie z terminem wystawionym na fakturze lub fakturze pro forma

Kontakt i zapisy

Biuro szkoleń Centrum Kształcenia Ustawicznego:

Iwona Kurowska
iwona.kurowska@ue.wroc.pl
71 36 80 980
bud. CKU, pok. 5

Kamila Grela
kamila.grela@ue.wroc.pl
71 36 80 235
bud. CKU, pok. 6

Zapraszamy do kontaktu również w sprawie szkoleń zamkniętych dla firm i instytucji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z trenerem wiodącym.

KWESTIE MERYTORYCZNE: prof. Sylwia Przytuła sylwia.przytula@ue.wroc.pl

ZAPISY: Elektroniczna rejestracja na platformie internetowej (www.szkolenia.ue.wroc.pl). O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

  • Termin szkolenia: 09-10.12.2023
    Godz. 9:00-16:00
    Tryb: stacjonarny — sale dydaktyczne UEW

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-12-01

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Forma zajęć: szkolenie

Liczba godzin: 16 h

Liczba uczestników: 10 - 15 osób

Typ szkolenia: otwarte/ zamknięte (zamawiane)

Tryb zajęć: Stacjonarne 

Język: PL/ ENG

Warunki ukończenia: obecność na zajęciach oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia warsztatów wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuPowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
08:00 -15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto