Zarządzanie przez coaching dla menedżerów

Cele kształcenia

Zbudowanie autorytetu prawdziwego lidera na bazie najważniejszych kompetencji przywódczych. Zdobycie umiejętności jasnej i wspierającej komunikacji by zbudować silny, stabilny, skuteczny, zaangażowany i wspierający się zespół.

Podstawową ideą coachingowego zarządzania jest inspirowanie, wspieranie i uwalnianie potencjału członków zespołu. To postawa liderska która pokazuje jak wspierać silne strony członków zespołu, by wzbudzić kreatywność, zaangażowanie i skuteczność w działaniu każdego z nich. Coachingowy styl zarządzania to także umiejętność jasnej i asertywnej komunikacji potrzebnej, by w jak najlepszy sposób określać zasady działania i wzajemnej współpracy, by zespół czuł się odpowiedzialny za swoje decyzje i działania. Szkolenie rozpoczyna trening mentalny i autodiagnoza własnego stylu zarządzania, komunikacji i wartości, jako podstawa do pracy z zespołem.

Adresaci

Liderzy, kierownicy, managerowie, dyrektorzy firm. Osoby zarządzające zespołem ludzi w organizacji lub planujące objęcie takiego stanowiska. Osoby chcące zbudować swój prawdziwy autorytet w prowadzonym zespole, by zwiększyć jego zaangażowanie i wydajność.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Trening mentalny, autodiagnoza 2
2. Coaching - pojęcie i zastosowanie w coachingowym stylu zarządzania 2
3. Komunikacja - komunikacja asertywna, style komunikacji 4
4. Manager coachem 2
5. Autorytet lidera - jak go budować, w oparciu o umiejętności coachingowe 2
6. Przywództwo sytuacyjne jak wykorzystać umiejętności coachingowe do wspierania i motywowania pracowników 2
7. Narzędzia wspierające pracę managera 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY

Kamila Karczewska 

cku___wizytowka_trenera__9_

Cena

590.00 PLN

WARUNKI PŁATNOŚCI

 • w przypadku płatności indywidualnej – wniesienie opłaty za udział w warsztatach przed ich rozpoczęciem,
 • w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji, jeżeli opłata nie została wniesiona – złożenie wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem warsztatów,
 • płatność za udział następuje po otrzymaniu informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu warsztatów, na indywidualne konto uczestnika widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na szkolenie);

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko – Zarządzanie przez coaching dla menedżerów

Kontakt i zapisy

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Iwona Kurowska [iwona.kurowska@ue.wroc.pl; +48 71 36 80 980]

pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

KWESTIE MERYTORYCZNE: Kamila Karczewska [kontakt@kamila.arczewska.pl]

ZAPISY: Elektroniczna rejestracja na platformie internetowej (www.szkolenia.ue.wroc.pl). O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

 • Termin szkolenia: 07.12, 09.12, 14.12 oraz 16.12.2021
  Tryb wieczorowy, godz. 16:45 - 20:00
  Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-11-25

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • wniosek o wystawienie faktury za szkolenie

Dodatkowe informacje

Karta warsztatów: PDF

Forma zajęć: szkolenie

Liczba godzin: 16 h (4 sesje x 4h dydaktyczne)

Liczba uczestników: 10 osób

Typ szkolenia: otwarte/ zamknięte (zamawiane)

Tryb zajęć: online*/ offline

* W przypadku trybu online szkolenie realizowane jest zdalnie w formule VIRTUAL CLASSROOM z wykorzystaniem platformy MS TEAMS (Uczelnia zakłada uczestnikom imienne konta).

Język: PL

Warunki ukończenia: obecność na warsztatach oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia warsztatów wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek

8:00-15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto