Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel

Cele kształcenia

Poznanie budowy, interpretacji i ograniczeń wskaźników finansowej oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, PP). Umiejętność zbudowania prostych modeli finansowych na potrzeby oceny projektów inwestycyjnych. Podwyższenie znajomości arkusza kalkulacyjnego MS Excel w obszarze finansów

W trakcie szkolenia będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in na pytania:

 • Jakie są cele finansowe projektów? Projekt jest efektywny, jeśli realizuje / przynosi cele. W jaki sposób to zmierzyć? Jak ustalić, czy projekt się opłaca?

 • W jaki sposób liczyć, a jak interpretować finansowe korzyści uzyskiwane w ramach projektów inwestycyjnych (różne kategorie wolnych przepływów pieniężnych Free Cash Flow).

 • W jaki sposób poprawnie wyznaczać wydatki i wpływy na potrzeby oceny projektu i dlaczego informacje tylko z Działu Księgowości nie wystarczą?

 • Jak uwzględnić czas w projekcie? Ile kosztuje czas a ile kosztuje ryzyko? Jak to zmierzyć?

 • Czy wybór źródła finansowania wpływa na opłacalność projektu? W jaki sposób ustalić, ile kosztuje kapitał własny, a ile kosztuje kredyt/ leasing?

 • Jak się interpretuje miary oceny efektywności finansowej projektów (NPV, IRR, OZ)? Jakie ograniczenia mają te wskaźniki? Kiedy nie należy ich stosować? Jak je zmodyfikować?

Druga część szkolenia poświęcona jest budowie modelu finansowego. Tu będziemy tworzyć prognozy i na ich podstawie powstaną projekcje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Używając wcześniej zdefiniowanych wskaźników oceny finansowej, na koniec będziemy ustalać, czy projekt jest opłacalny.

Adresaci

Osoby, które chcą samodzielnie przygotowywać finansową część:

 • biznesplanów na potrzeby wniosków kredytowych, wniosków leasingowych itp.,
 • wniosków o dotacje dla projektów generujących dochód,
 • menedżerowie projektów,
 • pracownicy firm doradczych w zakresie projektów inwestycyjnych,
 • księgowi z biur rachunkowych, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje o umiejętności związane z przygotowywaniem projekcji finansowych.

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości finansowej / księgowości
 • Ogólna znajomość bilansu i rachunku zysków i strat
 • Podstawowa znajomość MS Excel (poruszanie się po arkuszach, edytowanie, budowanie prostych funkcji)

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wskaźniki oceny finansowej projektów inwestycyjnych 8
2. Budowa modelu finansowego 8
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY

dr hab. Marek Pauka, prof.UEW 

cku___wizytowka_trenera__2_

Cena

850.00 PLN 750.00 PLN

WARUNKI PŁATNOŚCI
* w przypadku płatności indywidualnej – wniesienie opłaty za udział w warsztatach najpóźniej do dnia zakończenia rekrutacji

Płatności dokonuje się na indywidualny numer konta widoczny po zalogowaniu na profilu uczestnika.
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko – nazwa szkolenia
Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

* w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji, jeżeli opłata nie została wniesiona – złożenie wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem warsztatów

Termin zakończenia rekrutacji jest równoznaczny z ostatecznym terminem płatności za szkolenie.

Kontakt i zapisy

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Iwona Kurowska [iwona.kurowska@ue.wroc.pl; +48 71 36 80 980];

pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

KWESTIE MERYTORYCZNE: dr hab. Marek Pauka, prof. UEW [marek.pauka@ue.wroc.pl]

ZAPISY: Elektroniczna rejestracja na platformie internetowej (www.szkolenia.ue.wroc.pl). O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

 • Termin szkolenia: wkrótce
  Godz.: 9:00-16:00
  Tryb: stacjonarny — sale dydaktyczne UEW

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)

Dodatkowe informacje

Forma zajęć: szkolenie

Liczba godzin: 16 h (4 sesje x 4h dydaktyczne)

Liczba uczestników: 6 osób

Typ szkolenia: otwarte/ zamknięte (zamawiane)

Tryb zajęć: online*/ offline

* W przypadku trybu online szkolenie realizowane jest zdalnie w formule VIRTUAL CLASSROOM z wykorzystaniem platformy MS TEAMS (Uczelnia zakłada uczestnikom imienne konta).

Język: PL

Warunki ukończenia: obecność na szkoleniu oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
08:00 -15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto