Design Thinking - projektowanie innowacyjnych rozwiązań

Cele kształcenia

ISTOTA KURSU: Intensywne warsztaty kreatywne zgłębiające arkana metody Design Thinking. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym jest Design Thinking (myślenie projektowe), skąd się wywodzi, gdzie znajduje zastosowanie, jak przebiega praca w oparciu o analizowane podejście oraz z jakich etapów się składa. Zostaną zanurzeni w proces DT i doświadczą na czym polega projektowanie zorientowane na użytkownika. Staną wobec konkretnego wyzwania i przejdą cały proces projektowy od empatii, definiowania problemu, przez generowanie pomysłów, do prototypowania i testowania. Poznają w praktyce zasady, techniki oraz kluczowe narzędzia wykorzystywane podczas poszczególnych etapów.

CELE/ KORZYŚCI:

 • Uświadomienie czym jest Design Thinking i w jaki sposób można wykorzystywać to podejście do tworzenia innowacyjnych, przyjaznych użytkownikowi rozwiązań;
 • Odkrycie co znaczy tworzyć z ludźmi dla ludzi (czym jest Human Centered Design);
 • Poznanie konkretnych, praktycznych technik i narzędzi myślenia projektowego;
 • Doświadczenie projektowania zorientowanego na użytkownika w oparciu o Design Thinking;
 • Rozwój umiejętności ukierunkowanych na twórcze rozwiązywanie problemów oparciu o myślenie projektowe.

Obecnie warsztaty realizowane są zdalnie (online) w formule VIRTUAL CLASSROOM z wykorzystaniem platformy MS TEAMS oraz takich aplikacji jak MIRO/ MURAL (tablice wirtualne). Wskazane narzędzia działają na komputerach z systemem Windows/ MacOS, a także na urządzeniach mobilnych z systemem Android/IOS. Do udziału w szkoleniu wystarczy dowolne urządzenie i dostęp do Internetu.

Adresaci

Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji z zakresu praktycznego zastosowania Design Thinking podczas projektowania niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb ich użytkowników.

„Design Thinking przeznaczone jest dla każdego – dla kreatywnych pracowników, freelancerów i liderów, którzy starają się wprowadzić myślenie projektowe na każdym poziomie organizacji, aby stworzyć nowe alternatywy dla biznesu i społeczeństwa” [T. Brown].

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Design Thinking – istota, zastosowanie, etapy procesu i najważniejsze narzędzia od strony praktycznej 2
2. Inicjacja projektu – określenie wyzwania (identyfikacja ram i ograniczeń projektowych) i wejście w proces, budowa zespołów i organizacja ich pracy, ustalenie warunków realizacji warsztatów 1
3. [EMPATYZACJA – dla kogo?] poznanie wyzwania przez dokładną obserwację i zrozumienie potrzeb użytkowników 3
4. [DEFINIOWANIE PROBLEMU – po co?] analiza zebranych informacji, interpretacja wyników i definiowanie właściwego problemu 2
5. [IDEACJA/ GENEROWANIE POMYSŁÓW – co?] tworzenie wielu nowych, nieszablonowych rozwiązań przy wykorzystaniu technik kreatywnych 2
6. [PROTOTYPOWANIE – jak?] wybór najciekawszych rozwiązań i wizualizacja pomysłów (budowa szybkich prototypów) 3
7. [TESTOWANIE – czy?] testowanie prototypów z użytkownikami, zbieranie feedbacku i usprawnianie rozwiązań 2
8. Wprowadzenie poprawek po testach i opracowanie ostatecznej wersji projektowanego rozwiązania 1
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

dr Sylwia WRONA – wykładowca, tutor akademicki, konsultant, badacz, projektant, certyfikowany trener biznesu, facylitator procesów zespołowych (APMG Internetional™ Facilitation; 04248120-01-3RDC), moderator Design Thinking.

Pracę naukową i dydaktyczną łączy z praktyką świadcząc usługi badawczo-rozwojowe oraz doradcze z zakresu zarządzania marketingowego, zarządzania marką, projektowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodykę Design Thinking oraz zespołowego rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską (Zespół „Dobre Kadry”) metodę pracy projektowej LIFT – Learning in Facilitated Teams. Prowadzi warsztaty strategiczne oraz szkolenia m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, kreatywnego myślenia (treningi kreatywności, techniki twórczego rozwiązywania problemów), projektowania doświadczeń, Design Thinking oraz LIFT. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych. W dorobku posiada wiele godzin zrealizowanych warsztatów dla przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, w tym takich podmiotów, jak: NOKIA, Credit Suisse, Dallmayr, Maspex, Poltronic S.A., Wrocławski Park Technologiczny S.A., AZYL Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Sp. z o.o. Sp. k., IMAS International Sp. z o.o., Dobre Kadry Sp. z o.o., Komunikacja Plus Group Sp. z o.o. Sp. k., MMC Szkolenia (Grupa MMC Polska), AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Adiunkt w Katedrze Strategii i Metod Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opiekun specjalności Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie (studia II stopnia), rozwijanej w partnerstwie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym [specjalność wyróżniona na forum międzynarodowym w konkursie POLISHOPA HONEYCOMBS AWARD 2016 w kategorii EDUKACJA jako innowacyjny projekt oparty na metodyce Design Thinking – najlepsze inicjatywy powstałe w Polsce]. Opiekun Koła Naukowego Design Thinking. Koordynator Centrum Design Thinking UEW. Dyrektor Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be). Kontakt: https://www.linkedin.com/in/sylwiawrona/

dr hab. Monika HAJDAS – profesor UEW w Katedrze Zarządzania Marketingowego. 

Autorka wielu publikacji poświęconych zarządzaniu marką. Współautorka książek "Kreacja w reklamie" (2008), "Zarządzanie portfelem marek" (2010) i "Zarządzanie marketingiem" (2014). Odbywała wizyty studyjne i prowadziła wykłady m.in. w Royal Holloway University of London (Wielka Brytania), w Instituto Politecnico do Cavado e do Ave w Barcelos (Portugalia) i w Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija (Litwa).

Pracę naukową łączy z praktyką. Doświadczenie zawodowe zdobywała w działach strategii w agencjach reklamy, brand design i brand consulting, opracowując strategie marketingowe firm i założenia strategiczne do projektów opakowań, systemów identyfikacji marek i kampanii reklamowych. Współpracowała z wieloma krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami w takich branżach, jak żywność, kosmetyki, farmacja, produkty luksusowe, materiały budowlane, handel oraz usługi szkoleniowe i edukacyjne. Jest konsultantem w zakresie zarządzania marką.

Opiekun Koła Naukowego Design Thinking. Prowadzi kursy oparte o metodę Design Thinking (m.in. Projektowanie innowacji, Empatyzacja i definiowanie problemu jako podstawa projektowania innowacji, Kreatywność w marketingu, Innovation Management, Design Thinking, Consumer Behavior).

Cena

700.00 PLN

Kontakt i zapisy

SPRAWY ORGANIZACYJNE: Anna Ropa (e-mail: anna.ropa@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 235); pokój nr 6, budynek CKU, ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław;

KWESTIE MERYTORYCZNE: dr Sylwia Wrona (e-mail: sylwia.wrona@ue.wroc.pl)

Terminy

 • Terminy szkolenia:
  Godziny: 17.00-20.15

  Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

DESIGN THINKING – czym jest?

DT to usystematyzowane podejście do tworzenia innowacyjnych, niestandardowych rozwiązań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby użytkowników;

DT to zorientowany na człowieka iteracyjny proces twórczy, opierający się na obserwacji i głębokim zrozumieniu potrzeb użytkownika, współpracy, szybkiej nauce, wizualizacji pomysłów, częstym prototypowaniu i zbieraniu feedbacku;

DT to podejście, które zawiera i równoważy analityczne i kreatywne procesy myślowe interdyscyplinarnego zespołu, prowadząc do rozwiązań pożądanych przez użytkowników, technologicznie wykonalnych oraz ekonomicznie uzasadnionych.

DESIGN THINKING – skąd się wzięło?

Design Thinking to metodyka zaczerpnięta z branży kreatywnej skupiająca się na rozwiązywaniu problemów biznesowych. Jej popularyzację przypisuje się firmie projektowej IDEO, której szefowie pisali o DT jako o: „przekazaniu narzędzi designerów w ręce osób, które nigdy nie uważały się za związane w jakikolwiek sposób z designem, oraz na zastosowaniu tych narzędzi do zdecydowanie szerszego spektrum problemów”.

DESIGN THINKING – do czego służy?

Design Thinking to oparte na współpracy, skoncentrowane na człowieku, iteracyjne podejście do poszukiwania i rozwiązywania problemów – [1] ustalenia rzeczywistego problemu i [2] znalezienia jego właściwego rozwiązania. Design Thinking szczególnie użyteczne jest tam, gdzie mamy do czynienia z problemami, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram (tzw. „wicked problems”).

Celem metodyki jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci produktów, usług, marek, form komunikacji, technologii, procesów, przestrzeni, strategii rozwoju i modeli biznesowych, programów edukacyjnych czy też zmian kultury organizacyjnej.

Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań. Pozwala nie tylko stworzyć innowacyjne rozwiązania, ale także zawczasu odrzucić mało użyteczne pomysły, których zbyt pochopne wdrożenie kosztowałoby organizację mnóstwo pieniędzy. Dzięki takiemu podejściu minimalizuje się ryzyko związane z wdrożeniem rozwiązań wypracowanych w trakcie procesu, znacząco zwiększając szanse powodzenia realizowanego projektu.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek

8:00-15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto