Asertywność

Cele kształcenia

 • Poznanie zasad asertywnego zachowania i umiejętność budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy przy zachowaniu asertywnej postawy
 • Budowanie wewnętrznej pewności siebie niezbędnej do przyjęcia asertywnej postawy

Adresaci

Osoby z każdej grupy zawodowej i w każdym wieku, zainteresowane umiejętnością stawiania granic, odmawiania, stosowaniem asertywnej informacji zwrotnej, wyrażania własnego zdania.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zachowania asertywne i nieasertywne 1
2. Techniki asertywne 1
3. Konstruktywna informacja zwrotna 2
4. Stawianie granic i reagowanie na krytykę 1
5. Budowanie wewnętrznej pewności siebie 2
6. Asertywna odmowa 1
RAZEM 8

Kadra dydaktyczna

cku___wizytowka_trenera__6_cku___wizytowka_trenera__5_

Cena

540.00 PLN

WARUNKI PŁATNOŚCI

w przypadku płatności indywidualnej — wniesienie opłaty za udział w warsztatach przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do dnia zakończenia rekrutacji — płatność za udział następuje, na indywidualne konto uczestnika widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na szkolenie)

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko – nazwa szkolenia

w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji — złożenie wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem warsztatów — płatność zgodnie z terminem wystawionym na fakturze lub fakturze pro forma

Kontakt i zapisy

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Iwona Kurowska [iwona.kurowska@ue.wroc.pl; +48 71 36 80 980];

pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

KWESTIE MERYTORYCZNE: dr Aleksander Binsztok [biuro@binsztok.pl]

ZAPISY: Elektroniczna rejestracja na platformie internetowej (www.szkolenia.ue.wroc.pl). O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

 • Termin szkolenia: 21-22.11.2022
  w godzinach: 17:00 - 20:15 (z 15-minutową przerwą)
  Miejsce szkolenia: platforma TEAMS
  Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-11-14

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Szkolenie jest merytorycznym warsztatem zarówno pod względem doboru treści, sposobu prowadzenia, praktycznego podejścia i zastosowania nowoczesnych technik kształcenia. Treści szkolenia uzupełniane są przykładami z codziennej praktyki gospodarczej i biznesowej. Podczas szkolenia wykorzystywane są zróżnicowane techniki nauczania- od prezentacji multimedialnych do zajęć praktycznych włącznie. Uczestnicy szkolenia mają pełny dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem. 

Forma zajęć: szkolenie

Liczba godzin: 8 h

Liczba uczestników: 10 osób

Typ szkolenia: otwarte/ zamknięte (zamawiane)

Tryb zajęć: online*/ offline

* W przypadku trybu online szkolenie realizowane jest zdalnie w formule VIRTUAL CLASSROOM z wykorzystaniem platformy MS TEAMS (Uczelnia zakłada uczestnikom imienne konta).

Język: PL

Warunki ukończenia: obecność na szkoleniu oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
08:00 -15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto