Zarządzanie najmem lokali w praktyce

Cele kształcenia

 1. Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania w nieruchomości lokalowe, kryteriów wyboru nieruchomości, oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, weryfikacji stanu prawnego i faktycznego lokalu.
 2. Wykształcenie praktycznych umiejętności związanych z oceną atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości lokalowych, weryfikacji ich stanu prawnego w źródłach danych oraz wstępna ocena stanu technicznego.
 3. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i najbardziej aktualnych zagadnień związanych z najmem lokali w dobie korona – kryzysu (realizacja zawartych umów najmu, wypowiadanie umów na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych, podnajem a zawieszenie działalności usług hotelarskich).
 4. Przedstawienie informacji z zakresu prawnych uwarunkowań zawierania umów najmu oraz o zarządzanie lokalem,
 5. Zapoznanie uczestników z zagadnieniami oceny efektywności ekonomicznej inwestycji z uwzględnieniem nakładów remontowych i obciążeń kredytowych i podatkowych.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób chcących rozpocząć inwestowanie na rynku nieruchomości, inwestorów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu, praktyków rynku nieruchomości - zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, chcących podnieść swoją wiedzę z zakresu inwestowania i zarządzania najmem lokali mieszkalnych i użytkowych poprzez zastosowanie praktycznych narzędzi oszacowanie opłacalności różnych wariantów inwestycji, oceny stanu technicznego nieruchomości, samodzielnie przeanalizować trudne sytuacje związane z umowami najmu oraz rozliczeniem mediów i kaucji w praktycznej formie.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie i podstawy prawne najmu, umowa o zarządzanie najmem 2
2. Umowa najmu lokalu, modele najmu lokali 2
3. Weryfikacja najemców 1
4. Rozliczenie najmu lokalu 2
5. Utrzymanie i ocena stanu technicznego 2
6. Skuteczny marketing i przygotowanie oferty najmu lokalu 1
7. Opodatkowanie najmu i zarządzania najmem 2
RAZEM 12

Kadra dydaktyczna

Maciej Kamiński - Licencjonowany zarządca i wieloletni publicysta z zakresu praktyki zarządzania nieruchomościami m.in. na łamach miesięcznika Nieruchomości C.H. Beck. Od 2012 roku twórca i zarządzający spółką Asset Nieruchomości świadczącej usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych zarządzaniu najmem we Wrocławiu, w październiku 2016 roku jeden z prelegentów podczas XVI Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, trener z ponad 10 letnim doświadczeniem. 

Cena

600.00 PLN

WARUNKI PŁATNOŚCI

w przypadku płatności indywidualnej — wniesienie opłaty za udział w warsztatach przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do dnia zakończenia rekrutacji— płatność za udział następuje, na indywidualne konto uczestnika widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na szkolenie)

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko – nazwa szkolenia

w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji — złożenie wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem warsztatów — płatność zgodnie z terminem wystawionym na fakturze lub fakturze pro forma

Kontakt i zapisy

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Iwona Kurowska [iwona.kurowska@ue.wroc.pl; +48 71 36 80 980];

pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

KWESTIE MERYTORYCZNE: mgr Maciej Kamiński [maciej.kaminski@ue.wroc.pl]

ZAPISY: Elektroniczna rejestracja na platformie internetowej (www.szkolenia.ue.wroc.pl). O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

 • Termin szkolenia: 15-16.04.2023
  w godzinach : 9:00 - 14:00 (forma stacjonarna) .
  Zajęcia odbywają się w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego , ul. Kamienna 43 we Wrocławiu.
  Zapraszamy do zapisów
  Warunkiem uruchomienia warsztatów jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-04-11

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Forma zajęć: szkolenie

Liczba godzin: 12 h

Liczba uczestników: 5 osób

Typ szkolenia: otwarte/ zamknięte (zamawiane)

Tryb zajęć: online*/ offline

* W przypadku trybu online szkolenie realizowane jest zdalnie w formule VIRTUAL CLASSROOM z wykorzystaniem platformy MS TEAMS (Uczelnia zakłada uczestnikom imienne konta).

Język: PL/ENG

Warunki ukończenia: obecność na szkoleniu oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
08:00 -15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto