Socjotechnika i psychomanipulacje w biznesie

Cele kształcenia

Cel szkolenia jest dwojaki. Po pierwsze, rozwijanie umiejętności zwiększających skuteczność działań interpersonalnych. Po drugie, rozwijanie wiedzy umożliwiających skuteczną obronę przed niechcianą manipulacją ze strony innych osób. Celem szkolenia jest zaznajomienie słuchaczy z pojęciem socjotechniki, a także z możliwością jej wykorzystania w różnych obszarach działalności biznesowej (w zarządzaniu, marketingu, sprzedaży itd.). W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie teoretyczne związane z kształtowaniem postaw społecznych, a także metody i techniki wywierania wpływu społecznego, wraz z przykładami ich praktycznego wykorzystania (case studies).

Uczestnicy szkolenia rozwiną swoje kompetencje społeczne w zakresie wywieraniu wpływu na ludzi i osiągania celów w relacjach interpersonalnych. Zapoznają się z metodami oddziaływania socjotechnicznego zarówno pod kątem ich wykorzystania, jak i obrony przed nimi. Te umiejętności odgrywają współcześnie kluczowe znaczenie w relacjach biznesowych i są niezbędne do efektywnej pracy z różnymi grupami interesariuszy (przełożonymi, podwładnymi, kontrahentami).

Treści przekazywane podczas szkolenia łączą w sobie teorię z różnych obszarów nauki, w tym przede wszystkim z socjologii i psychologii społecznej, ale także z politologii, ekonomii, a nawet etologii. Ponadto prezentowane przykłady w dużym stopniu nawiązują do bardzo popularnej obecnie ekonomii behawioralnej.

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do praktyków biznesu będących na różnych etapach kariery zawodowej, którzy czują potrzebę rozwoju własnych umiejętności interpersonalnych, aby skutecznie osiągać zamierzone cele w relacjach z innymi ludźmi (współpracownikami, klientami oraz innymi grupami interesariuszy).

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Racjonalność działań ludzkich 2
2. Sterowanie społeczne: rodzaje i metody 2
3. Etyczne i nieetyczne praktyki działań rynkowych 1
4. Behawioralne narzędzia wpływu społecznego 2
5. Socjotechnika władzy 2
6. Normy społeczne i konformizm 2
7. Wzajemność w relacjach społecznych 2
8. Lubienie i sympatia 1
9. Zaangażowanie i konsekwencja 1
10. Niedostępność 1
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY

dr Łukasz Jurek 

cku___wizytowka_trenera__1_

Cena

760.00 PLN

WARUNKI PŁATNOŚCI

w przypadku płatności indywidualnej – wniesienie opłaty za udział w warsztatach przed ich rozpoczęciem, najpóźniej do dnia 17.06.2022

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko – Socjotechnika i psychomanipulacje w biznesie

w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji – złożenie wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem warsztatów - płatność zgodnie z terminem wystawionym na fakturze lub fakturze pro forma .

Kontakt i zapisy

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Iwona Kurowska [iwona.kurowska@ue.wroc.pl; +48 71 36 80 980];

pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

KWESTIE MERYTORYCZNE: dr Łukasz Jurek [lukasz.jurek@ue.wroc.pl]

ZAPISY: Elektroniczna rejestracja na platformie internetowej (www.szkolenia.ue.wroc.pl). O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy

  • Termin szkolenia: zapraszamy do zapisów
    Zajęcia przeprowadzone będą w formie stacjonarnej, w godz. 9:00-15:30
    Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Forma zajęć: szkolenie

Liczba godzin: 16 h (4 sesje x 4h dydaktyczne)

Liczba uczestników: 10 osób

Typ szkolenia: otwarte/ zamknięte (zamawiane)

Tryb zajęć: online*/ offline

* W przypadku trybu online szkolenie realizowane jest zdalnie w formule VIRTUAL CLASSROOM z wykorzystaniem platformy MS TEAMS (Uczelnia zakłada uczestnikom imienne konta).

Język: PL

Warunki ukończenia: obecność na szkoleniu oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
08:00 -15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto