Podstawy Lean Management

Cele kształcenia

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu z Podstaw Lean Management. Szkolenie to daje możliwość poznania najpopularniejszej w dzisiejszym biznesie koncepcji zarządzania. Szkolenie otwiera drzwi do wspaniałej przygody związanej ze szczupłym zarządzaniem. Głównymi celami szkolenia są:

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi założeniami najpopularniejszej koncepcji zarządzania we współczesnym biznesie.
  • Poznanie przez uczestników głównych założeń Lean Management oraz podstawowych narzędzi.
  • Przekazanie uczestnikom wskazówek dotyczących wykorzystania Lean Management w codziennym życiu prywatnym i zawodowym.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać podstawy Lean Management - jednej z najpopularniejszych koncepcji zarządzania we współczesnym biznesie. Uczestnicy szkolenia przeniosą się też na chwilę do Japonii, której nie można poznać z filmów czy książek.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zrozumieć ideę Lean Management 2
2. Analiza procesu z wykorzystaniem diagramu SIPOC 1
3. Cykl PDCA - "silnik" ciągłego doskonalenia 1
4. Podstawy mapowania strumienia wartości 2
5. Organizacja pracy z wykorzystaniem narzędzia 5S 2
RAZEM 8

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY