5S w produkcji i usługach

Strona WWW: Virtual Classroom

Cele kształcenia

Przedstawiając najczęściej spotykane narzędzia i metody lean występujące w polskich przedsiębiorstwach nie da się pominąć metody 5S. Jest ona bowiem najczęściej wybieraną wśród firm rozpoczynających swoją przygodę z optymalizacją procesów. Implementacja owej metody w organizacji przynosi efekty widoczne gołym okiem jeszcze przed zakończeniem prac, w porównaniu do innych metod i narzędzi, które często bywają niezauważalne w krótkim czasie.
Dbałość o ład i porządek oraz skrzętne gospodarowanie w każdym czasie i miejscu, u siebie i wokół siebie – to stwierdzenie oddaje istotę 5S. Dzięki stosowaniu owej metody przedsiębiorstwo jest w stanie wyeliminować straty związane z m.in: oczekiwaniem, szukaniem, nadmiernym przetwarzaniem a także nadprodukcją czy stratami związanymi ze złą komunikacją. Metoda 5S dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej kojarzonych metod związanych z japońskimi koncepcjami zarządzania. W związku z tym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącego implementacji metody 5S.

Szkolenie prowadzone jest w formie Virtual Classroom z wykorzystaniem udostępnionej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu platformy MS Teams. Szerszy opis MS Teams oraz różnice pomiędzy tradycyjnym e-learningiem, a Virtual Classroom znajdują się na dole strony.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć jedno z najbardziej znanych sposobów optymalizacji w Lean Management. Uczestnicy będą mogli poznać wartość jaka płynie z wdrożenia 5S.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do Lean Management 1
2. Straty w procesie (7 marnotrawstw) 1
3. 5S – od czego zacząć wdrożenie? 1
4. Metoda krok po kroku (1,2,3,4 i 5 S) 2
5. Jak utrzymać efekty wdrożenia 5S 1
6. 5S case studies 2
RAZEM 8

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY