Advanced Strategic Analysis – formułowanie strategii biznesu z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych

Cele kształcenia

Zapoznanie z koncepcją analizy strategicznej przedsiębiorstwa na poziomie zaawansowanym. Zapoznanie z konkretnymi narzędziami analizy strategicznej. Zainspirowanie do formułowania strategii przedsiębiorstwa w oparciu o analizę strategiczną.

Adresaci

Szkolenie – 16 godzinne intensywne warsztaty analityczne – skierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji z zakresu praktycznego wykorzystania zaawansowanych narzędzi analitycznych do formułowania strategii przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza strategiczna - wprowadzenie 2
2. Strategia przedsiębiorstwa – istota, cele, poziomy 2
3. Narzędzia analityczne dla analizy otoczenia przedsiębiorstwa 6
4. Narzędzia analityczne dla analizy potencjału przedsiębiorstwa 6
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

Katarzyna Piórkowska, dr hab. inż. prof. UE jest pracownikiem Katedry Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opublikowała ok. 100 prac naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, w tym dotyczących: zjawisk mikro-fundamentalnych i strategii behawioralnych, behawioralno-ewolucyjnej logiki zmian dostosowawczych, metodologii nauk o zarządzaniu, a także paradygmatu sieciowego. Uczestniczy w pracach czołowych międzynarodowych stowarzyszeń akademickich. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za monografię habilitacyjną oraz wielokrotnie Indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stopnia pierwszego za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, Ma bogate doświadczenie jako trener i analityk w biznesie. Prowadzi szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu strategii przedsiębiorstwa, uproszczeń i błędów poznawczych oraz rozwiązywania konfliktów.

Cena

700.00 PLN

Terminy

  • Godz. 9:00-16:00
    Szkolenie prowadzone w trybie zdalnym poprzez platformę TEAMS.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek

8:00-15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto