Konflikty w relacjach społecznych

Cele kształcenia

Poszerzenie kompetencji menedżerskich w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania konfliktów społecznych w organizacji. Uświadomienie menedżerom / liderom istoty konfliktów w organizacji.

Adresaci

Szkolenie – 8 godzinne intensywne warsztaty interaktywne– skierowane jest do osób zainteresowanych poszerzeniem kompetencji menedżerskich w zakresie rozwiązywania konfliktów w organizacji.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Konflikty – istota, przesłanki, rodzaje, źródła, poziomy 2
2. Funkcjonowanie człowieka w sytuacji konfliktowej 2
3. Styl przewodzenia a konflikty w organizacji / zespole 2
4. Strategie rozwiązywania konfliktów 2
RAZEM 8

Kadra dydaktyczna

Katarzyna Piórkowska, dr hab. inż. prof. UE jest pracownikiem Katedry Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opublikowała ok. 100 prac naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, w tym dotyczących: zjawisk mikro-fundamentalnych i strategii behawioralnych, behawioralno-ewolucyjnej logiki zmian dostosowawczych, metodologii nauk o zarządzaniu, a także paradygmatu sieciowego. Uczestniczy w pracach czołowych międzynarodowych stowarzyszeń akademickich. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za monografię habilitacyjną oraz wielokrotnie Indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stopnia pierwszego za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Ma bogate doświadczenie jako trener i analityk w biznesie. Prowadzi szkolenia i warsztaty, między innymi, z zakresu strategii przedsiębiorstwa, podejmowania decyzji, uproszczeń i obciążeń poznawczych oraz rozwiązywania konfliktów.

Cena

590.00 PLN

Terminy

  • Termin szkolenia:
    godz. 09:00-16:00.

    Szkolenie odbędzie się w trybie zdalnym poprzez platformę TEAMS.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu
  • dowód osobisty (do wglądu)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek

8:00-15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto