Kierowanie zespołem

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu budowania zespołu i kierowania zespołem pracowniczym. W trakcie spotkań uczestnicy w praktyczny sposób rozwijają i doskonalą kompetencje kierownicze związane z doborem członków do zespołu, wzmacnianiem współpracy, komunikacją i motywowaniem uczestników.

Szkolenie jest w pełni merytorycznie dostosowane do zdalnego trybu zajęć

Do zajęć w formule Virtual Classroom używana jest platforma MS Teams, która działa na komputerach (Mac/Windows), telefonach i tabletach (Android/iOS). Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto do logowania się w aplikacji. Wystarczy mieć dowolne urządzenie i dostęp do Internetu, aby brać udział w zajęciach. Platforma MS Teams pozwala na transmisję audio i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów szkoleniowych w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mogą się widzieć, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze i koordynacyjne, m.in. takie jak kierownik zespołu, kierownik sekcji, team leader, kierownik zmiany, kierownik i koordynator projektu.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Budowanie zespołu (team building) 4
2. Przywództwo i style kierowania 4
3. Komunikacja w zespole 4
4. Motywowanie członków zespołu 4
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

mgr Klaudia Migasiewicz jest Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW, kierownikiem 3 kierunków studiów podyplomowych, trenerem, doktorantką w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania. Prowadzi badania na temat klastrów i startupów. Realizuje zajęcia z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych i menedżerskich, kreatywności, funkcjonowania startupów oraz sieci biznesowych. Koordynatorka wielu inicjatyw. Była Prezesem FEB – Forum Edukacji Biznesowej, w ramach którego zrealizowała dziesiątki spotkań i cykli warsztatów z przedstawicielami świata biznesu oraz konkurs Akademia Talentów – przedsięwzięcie angażujące setki studentów, dzięki któremu wygrali płatne staże we wrocławskich firmach. Wzięła udział m.in. w Szkole Trenerów, Szkole Liderów, seminarium w PE w Brukseli oraz Strasbourgu.

dr Krzysztof Ćwik jest doświadczonym pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowcą i trenerem. Jest autorem programów studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu zarządzania projektami i doskonalenia kompetencji miękkich, a takze autorem i popularyzatorem aktywnych metod dydaktycznych: gier i ćwiczeń kierowniczych, symulacji biznesowych, studiów przypadku. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi organizując zajęcia dydaktyczne i prowadząc międzynarodowe badania naukowe.

dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doświadczonym wykładowcą i trenerem z pasją przekazującym wiedzę i pomagającym rozwijać praktyczne umiejętności menedżerskie. Jest kierownikiem studiów podyplomowych, autorem programów szkoleniowych i praktykiem w obszarze zarządzania kadrami. Współpracowała z wieloma firmami z Dolnego Śląska.

Cena

650.00 PLN 490.00 PLN

Kontakt i zapisy

SPRAWY ORGANIZACYJNE: Anna Ropa, e-mail: anna.ropa@ue.wroc.pl, tel. 71 36 80 235 KWESTIE MERYTORYCZNE: Krzysztof Ćwik, e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl

Terminy

  • Terminy szkolenia : 18, 20, 25 oraz 27.05.2021
    Godz.: 16.45-20.00.
    Zajęcia w formule zdalnej (Virtual Classroom).

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-05-10

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Szkolenie jest bardzo wysoko oceniane przez uczestników wcześniejszych edycji, zarówno pod względem doboru treści, sposobu prowadzenia jak i praktycznego podejścia. Dla wielu osób szkolenie stało się inspiracją do dalszego rozwoju umiejętności menedżerskich i doskonalenia "warsztatu" kierownika. 

Dla klientów instytucjonalnych / większych grup istnieje możliwość rozbudowy programu szkolenia, jego modyfikacji lub połączenia z innymi modułami szkoleniowymi. 


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek

8:00-15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto