Przywództwo strategiczne

Cele kształcenia

 • Poszerzenie kompetencji menedżerskich w zakresie kształtowania przywództwa strategicznego
 • Uświadomienie menedżerom / liderom cech, złożoności procesu kształtowania przywództwa strategicznego

Adresaci

Szkolenie – 8 godzinne intensywne warsztaty interaktywne – skierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji w zakresie kształtowania przywództwa strategicznego, tj. kształtowania cech przywódcy strategicznego i radzenia sobie ze złożonością tego procesu w perspektywie poznawczej, behawioralnej i społecznej.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Przywództwo strategiczne - istota 2
2. Cechy przywództwa strategicznego – istota, kształtowanie 3
3. Złożoność przywództwa strategicznego – wymiar poznawczy, behawioralny i społeczny 3
RAZEM 8

Kadra dydaktyczna

Katarzyna Piórkowska, dr hab. inż. prof. UE jest pracownikiem Katedry Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opublikowała ok. 100 prac naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, w tym dotyczących: zjawisk mikro-fundamentalnych i strategii behawioralnych, behawioralno-ewolucyjnej logiki zmian dostosowawczych, metodologii nauk o zarządzaniu, a także paradygmatu sieciowego. Uczestniczy w pracach czołowych międzynarodowych stowarzyszeń akademickich. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za monografię habilitacyjną oraz wielokrotnie Indywidualną Nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu stopnia pierwszego za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, Ma bogate doświadczenie jako trener i analityk w biznesie. Prowadzi szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu strategii przedsiębiorstwa, kształtowania przywództwa strategicznego, podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów.

Cena

590.00 PLN

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław

tel. 71 36 80 452, pokój nr 4, budynek CKU

Terminy

 • Termin szkolenia:

  Godz.: 9:00-16:00

  Szkolenie odbędzie się poprzez platformę Ms TEAMS.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu
 • dowód osobisty (do wglądu)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek

8:00-15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto