Sprzedaż adaptacyjna

Cele kształcenia

Nabycie unikalnych kompetencji związanych ze zwiększeniem efektywności sprzedaży, dzięki wykorzystaniu najnowszych odkryć neuronauki. Zaproponowany model sprzedaży adaptacyjnej oparty jest o działanie człowieka, które zmienia się w zależności od roli jaką pełni oraz otoczenia w jakim działa. Sprzedaż adaptacyjna jest wysoce skuteczna nie tylko w stabilnej rzeczywistości ale przede wszystkich w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Adresaci

Przedstawiciele handlowi, menedżerowie z działów sprzedaży, przedsiębiorcy z sektora MŚP

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zajęć – gra sprzedażowa 2
2. PRISM – jak czytać swój raport? – wstęp do poznania swoich preferencji zachowań 6
3. Sprzedaż adaptacyjna – co to jest? Na czym polega? 4
4. Jak przedstawić siebie? - autoprezentacja i wystąpienia publiczne 4
5. Zrozumienie jak działam w roli sprzedawcyi dostrzeżenie różnorodności klientów w procesie sprzedaży 4
6. Wykorzystanie informacji zwrotnych od klienta a doskonalenie warsztatu sprzedażowego 4
7. Praktyczne podpowiedzi w komunikacji z klientem z wykorzystaniem różnorodnych technologii (sms, mail, komunikatory internetowe) 4
8. Standardy sprzedaży 2
9. Gra sprzedażowa - podsumowująca szkolenie 2
RAZEM 32

Kadra dydaktyczna


TRENER WIODĄCY