Porozumiewanie się w biznesie - komunikacja w biznesie na co dzień oraz w sytuacjach uznawanych za trudne

Cele kształcenia

Celem głównym szkolenia jest nabycie unikalnych kompetencji związanych z zapewnieniem skutecznego przepływu komunikatów między ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem systemu pracy rozproszonej. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady i narzędzia zwiększające skuteczność porozumiewania się w sytuacjach kryzysowych oraz w obliczu zmian organizacyjnych. Ponadto uczestnicy poznają tajniki skutecznych wystąpień publicznych oraz dowiedzą się w jaki sposób skutecznie radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla osób, chcących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności komunikacji organizacyjnej, poznać skuteczne metody radzenia sobie ze stresem oraz zwiększyć siłę przekazu podczas wystąpień publicznych, a także dla osób które zarządzają zespołami i chcą wykorzystać nabyte kompetencje w swojej pracy menedżerskiej.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. "Wyspa w budowie"- autorska gra biznesowa zespołu CleverBrains pobudzająca kreatywną komunikację w zespole 4
2. Wysyłanie komunikatów do zespołu - zapewnianie skutecznego przepływu komunikatów między ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem systemu pracy rozproszone 4
3. Konflikt w zespole - podstawowe zasady i narzędzia zwiększające skuteczność porozumiewania się w sytuacjach kryzysu 8
4. Stres i wypalenie zawodowe - praktyczne metody redukcji stresu oraz zapobiegania wypaleniu zawodowemu z wykorzystaniem narzędzi badania odporności psychicznej 8
5. Komunikacja w zmianie - zarządzanie strumieniem komunikacji w czasie transformacji w zespołach lokalnych i rozproszonych 8
6. Wystąpienia publiczne - praktyczne przygotowanie do prowadzenia skutecznych prezentacji on-line oraz face-to-face 6
RAZEM 38

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY