Empatia w biznesie

Cele kształcenia

Zwiększenie umiejętności liderów i członków zespołu komunikacji opartej o fakty i potrzeby. Przygotowanie do prowadzenia rozmów w oparciu o Model 4 Kroków. Zwiększenie efektywności rozmów w codziennej współpracy. Wypracowanie strategii reagowania na trudne sytuacje.

Adresaci

Menedżerowie zespołów, Kierownicy Dyrektorzy i osoby zarządzające zespołami Działy HR i komunikacji Osoby zainteresowane rozwojem umiejętności komunikacyjnych Osoby chcące poznać i rozwijać komunikację empatyczną w nurcie NVC

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Empatia w biznesie 4
2. Model 4 kroków komunikacji empatycznej 4
3. Blokady kontaktu z drugim człowiekiem 2
4. Modele słuchania 1
5. Tworzenie empatycznego środowiska pracy 1
6. Informacja zwrotna oparta o potrzeby 2
7. Aktywne słuchanie 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY