Empatia w biznesie II

Cele kształcenia

Poszerzenie umiejętności liderów i członków zespołu komunikacji opartej o fakty i potrzeby. Przygotowanie do prowadzenia mediacji w nurcie NVC. Zwiększenie efektywności zespołów w codziennej współpracy. Wypracowanie strategii reagowania na trudne sytuacje.

Adresaci

Menedżerowie zespołów, Kierownicy Dyrektorzy i osoby zarządzające zespołami Działy HR i komunikacji Osoby zainteresowane rozwojem umiejętności komunikacyjnych i mediacyjnych Osoby chcące rozwijać komunikację empatyczną w nurcie NVC

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Model 4 kroków komunikacji empatycznej 4
2. Empatyczna rozmowa 6
3. Model mediacji 8
4. Reakcja na trudne emocje 2
5. Tworzenie empatycznego zespołu 4
RAZEM 24

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY