SQL P1- podstawy baz danych dla analityka i specjalisty merytorycznego

Cele kształcenia

Szkolenie ma na celu wprowadzenie analityków lub szerzej — pracowników merytorycznych (ekspertów) praktycznie dowolnej branży i dowolnego szczebla, do tematyki baz danych i języka ich obsługi - SQL-a (Structured Query Language).

Adresaci

dla analityka i specjalisty merytorycznego, nie-informatyka – od podstaw, w kontekście Excela, zrozumiale i przystępnie, wyłącznie przykłady praktyczne

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. SQL (Structured Query Language) graficznie (sic!) – Tworzenie zapytań w graficznym edytorze SQL – od najprostszych do zawansowanych, bazujących na wielu tabelach natywnych relacyjnej bazy danych 8
2. SQL (DQL – Data Querying Language) krok po kroku, wszystkie klauzule po kolei w praktycznych przykładach, w serii wielu ćwiczeń, realizowanych przez uczestników. W trakcie – wiele zadań, sprawdzających praktyczne umiejętności 8
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY