Visual Basic for Applications - podstawy programowania VBA

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom podstaw programowania w proceduralnym języku obiektowym. Poznanie VBA pozwala znacznie zwiększyć możliwości Excela i usprawnić realizację wielu zadań poprzez automatyzację pracy w aplikacjach pakietu Microsoft.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla analityków (niekoniecznie o ambicjach informatycznych), którym standardowe narzędzia przestają wystarczać.

Nie jest wymagana znajomość żadnego z języków programowania. Osoby, które takie podstawy już mają (np. samodzielnie używają i rejestrują makra VBA), znajdą na kursie porządne usystematyzowanie swojej wiedzy i nowych umiejętności.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy, „Hello World” 4
2. Logika programowania, obiekty, zmienne, komendy, struktury programistyczne (pętle, bloki) 8
3. Formularze VBA – interfejs użytkownika 4
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY: 
mgr inż. Wojciech Gardziński
e-mail: wojciech.gardzinski@ue.wroc.pl