Visual Basic for Applications - podstawy programowania VBA

Cele kształcenia

Podstawy programowania w proceduralnym języku obiektowym. Poznanie języka VBA w Excelu.

Adresaci

Analitycy niekoniecznie o ambicjach informatycznych – nie jest tu wstępnie wymagana znajomość żadnego z języków programowania. Osoby, które takie podstawy mają, np. już samodzielnie używają lub rejestrują makra VBA, znajdą na kursie porządne usystematyzowanie swojej wiedzy i nowe umiejętności.

Kadra dydaktyczna

TRENER WIODĄCY