Koordynator do spraw dostępności

Cele kształcenia

Oferowane Państwu warsztaty mają na celu poznanie istoty oraz wprowadzające w zjawisko dostępności.

Czym jest dostępność i jaką problematykę porusza?

Dostępność jest to m.in. zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach szeroko rozumianej dostępności można tak zarządzać przestrzenią publiczną, architekturą, transportem i produktami, aby dostosować je do wymagań wszystkich obywateli.

Należy podkreślić, że przepisy prawne wdrożone w Polsce, wymagają od instytucji publicznych stworzenia różnorodnych rozwiązań w ramach dostępności. Regulują również kryteria zatrudniania pracowników do obsługi działań związanych z obszarem dostępności w instytucjach publicznych. W najbliższych latach również przedstawiciele biznesu będą zobowiązani do wdrożenia tych zasad w swoich przedsiębiorstwach.

W odpowiedzi na pojawiające się zapotrzebowanie przygotowaliśmy program niniejszego szkolenia. Podczas sesji dydaktycznych (w przeważającej ilości warsztatowych) uczestnicy uzyskają wiedzę, praktyczne wskazówki oraz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z wdrażaniem działań z zakresu dostępności. Dzięki temu zdobędą kwalifikacje potrzebne na stanowisku pracowników/koordynatorów ds. dostępności.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników i kadry zarządzającej instytucji publicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką dostępności i jej wdrażaniem w swoich organizacjach.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Dostępność – geneza, istota, rodzaje, uwarunkowania prawne (Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – przepisy i mechanizmy, proces certyfikacji) –skarga na brak dostępności – wykład interaktywny, warsztaty, praca z case study. 4
2. Dostępność architektoniczna – wykład interaktywny, case study Bezpieczeństwo i ewakuacja dla osób ze szczególnymi potrzebami, psy asystujące. 4
3. Projektowanie uniwersalne, mechanizm racjonalnych usprawnień, sprzęt wspomagający - warsztaty 4
4. Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna. Zasady tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia ETR 4
5. Audyt dostępności – matryce monitoringowe – praktyczne prowadzenie audytu oraz tworzenie raportów – warsztaty. 6
6. Możliwości finansowania zewnętrznego dostępności - Fundusze europejskie i krajowe – Fundusz Dostępności – warsztaty. 2
7. Koordynacja działań na rzecz dostępności – kompetencje z zakresu zarządzania projektem i zespołem projektowym - praca na case study, warsztaty. 4
8. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz dostępności w urzędzie – praca na case study, warsztaty. 2
RAZEM 30

Kadra dydaktyczna

Trener wiodący:

Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze z ponad 25-letnim stażem. Pracownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Wydziale Zarządzania. Trenerka biznesu i certyfikowany tutor akademicki. Facylitatorka Design Thinking oraz Szkoły Pathways, EduScrum Master.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, kierowała i była wykonawcą wielu projektów badawczych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki związanej z tworzeniem i funkcjonowaniem partnerstw międzysektorowych wspomagających wkluczanie osób z niepełnosprawnościami zarówno w aspekcie zawodowym jak i społecznym.

Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich oraz dostępności. Ponadto aplikuje i zarządza projektami związanymi z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i zawodowemu m.in.: osób z niepełnosprawnościami, ochroną zabytków i tzw. "małą" przedsiębiorczością.


Trenerzy dodatkowi:

 • dr hab. Grzegorz Jokiel, prof. UEW 

Wieloletni pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa. Jego główne zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się na obszarze zarządzania projektami, procesami i logistyką. Autor lub współautor ponad 60 publikacji naukowych dotyczących m.in. polityki społecznej.

Realizator kilkunastu projektów badawczych w tym:
- diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w województwie mazowieckim,
- oceny realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021
- kształtowania partnerstw międzysektorowych w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w ramach programu INTEREKON.

Certyfikowany tutor oraz facylitator. Współpracownik Centrum DT HUB UEW – jednostki promującej wykorzystanie metodyki Design Thinking w procesach innowacyjnych (członek zespołu facylitatorów podczas DTthonów – maratonów projektowania innowacyjnych rozwiązań; współorganizator – jako opiekun WSFK – 2 edycji wyjazdowych wydarzenia w Filii w Jeleniej Górze). Współpracownik Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) na UEW. Opiekun Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej działającej od 2014 roku w Filii UEW w Jeleniej Górze. Opiekun Koła Naukowego Zintegrowanych Systemów Informatycznych SAPer, Miłośnik Teorii Ograniczeń (TOC) E. Goldratta

 • dr Tomasz Brzozowski

Absolwent Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze na kierunku: ekonomia, specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem. W 2003 r. obronił pracę magisterską pt. „Integracja znormalizowanych systemów zarządzania jakością i środowiskiem”. Współpracuje z Fundacją Karkonoską, pełniąc funkcję członka Rady Programowej biuletynu „Zielony Region”. Jest członkiem Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego i pracownikiem Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem UE we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze na Wydziale Zarządzania. Właściciel firmy ETB Tomasz Brzozowski, w ramach której prowadzi audyty procesów również tych związanych z dostępnością.

 • mgr Paweł Wysocki

Trener, coach, biegły PFRON ds. skarg na brak zapewnienia dostępności. Ekspert i praktyk do spraw projektowania uniwersalnego, dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, koordynator zespołów monitoringu dostępności. Członek Zarządu Fundacji Instytut Rewalidacji i Ekonomii Społecznej. Właściciel firmy zajmującej się szkoleniami w zakresie szeroko rozumianej dostępności.

 • mgr Stanisław Schubert 

Osoba z niepełnosprawnością, ze znacznym upośledzeniem wzroku i ruchu, prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Społeczny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej.

Szkolenie pod Patronatem Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Cena

1000.00 PLN

Warunki płatności:
* w przypadku płatności indywidualnej – prosimy o wniesienie opłaty najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji

Płatności dokonuje się na indywidualny numer konta widoczny po zalogowaniu na profilu uczestnika.
Tytuł wpłaty: imię i nazwisko — nazwa szkolenia
Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

* w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji – prosimy o przesłanie (przed terminem szkolenia) wypełnionego wniosku o wystawienie faktury

Kontakt i zapisy

Biuro szkoleń Centrum Kształcenia Ustawicznego:

e-mail: szkolenia@ue.wroc.pl
tel.: 71 36 80 380 lub 71 36 80 235

Szczegóły w zakładce Kontakt.

Zapraszamy do kontaktu również w sprawie szkoleń zamkniętych dla firm i instytucji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z trenerem wiodącym <maja.jokiel@ue.wroc.pl >.


Jak się zapisać?

Na dole strony kliknij przycisk Zapisz się na szkolenie i wypełnij formularz rekrutacyjny. Załóż swoje indywidualne konto uczestnika i potwierdź wybór szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie odpowiedniej liczby uczestników.
Informacja o uruchomieniu szkolenia zostanie przesłana na adres e-mail podany w systemie najpóźniej w dniu zakończenia rekrutacji.


Jeśli wybrane przez Ciebie szkolenie nie ma jeszcze ustalonej daty — oznacza to, że zaczynamy zbierać grupę osób zainteresowaną szkoleniem.
Nie martw się — na listę oczekujących możesz wpisać się już teraz!

Kiedy tylko trener wiodący wyznaczy termin szkolenia, odezwiemy się do Ciebie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Wtedy zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w szkoleniu.

Jeśli tak — realizujesz wpłatę, potwierdzając swój udział. Jeśli jednak termin nie będzie Ci odpowiadał — prześlij nam informację mailem. Możesz zaczekać na kolejną edycję szkolenia lub w wyznaczonym terminie zrezygnować, nie ponosząc żadnych kosztów z tego tytułu. Decyzja należy do Ciebie!

Terminy

 • Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 18.10.2024 (liczba spotkań 3 x 8h + 1 x 6h)
  Godz.: 9:00-16:00
  Miejsce zajęć: Platforma TEAMS

  Warunkiem uruchomienia grupy jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.
  Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane przed rozpoczęciem zajęć.

  W sprawie szkoleń zamkniętych zapraszamy do kontaktu z biurem CKU.

Termin zakończenia rekrutacji: 2024-09-30

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy) wg wzoru w systemie

Dodatkowe informacje

Warunki ukończenia: obecność na szkoleniu oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia szkolenia wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

W sprawie szkolenia w innym trybie (online/offline) lub szkoleń zamawianych skontaktuj się z biurem i zapytaj o ofertę w preferowanej formule. 

Dostępne warianty szkolenia:

Forma zajęć: szkolenie

Liczba uczestników: 12 osób

Liczba godzin: 30 h 

Język: PL

Typ szkolenia: otwarte/zamknięte

Tryb zajęć: online


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto