Efektywne narzędzia i techniki pracy współczesnego menedżera

Cele kształcenia

Szkolenie jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tematyką podnoszenia efektywności działania menedżerów w organizacjach. Znajomość narzędzi sprawnego zarządzania jest warunkiem koniecznym osiągania założonych przez siebie oraz przełożonych celów. Szkolenie ma na celu przedstawienie przekroju skutecznych i uniwersalnych narzędzi codziennej pracy menedżera, które podczas prowadzenia warsztatów zostaną utrwalone w postaci użytecznej wiedzy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę na temat narzędzi i technik stosowanych przez skutecznych menedżerów w turbulentnych czasach. Znajomość technik pozwoli uczestnikom na skuteczną realizację podstawowych funkcji zarządzania w miejscu pracy. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności dadzą jej uczestnikom możliwości implementacji w zarządzanych zespołach pracowniczych oraz zwiększenie skuteczności ich działania.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających zespołami pracowniczymi czy też całymi organizacjami. Ponadto w szkoleniu mogą wziąć udział osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie poprawy skuteczności i efektywności swojej pracy.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Narzędzia i techniki rozwiązywania problemów grupowych oraz podejmowania decyzji 2
2. Narzędzia i techniki identyfikacji postaw oraz predyspozycji pracowniczych do pełnienia ról w organizacji 2
3. Narzędzi i techniki pobudzania inicjatywy pracowniczej oraz ich kreatywności 2
4. Narzędzia i techniki audytu organizacyjnego w oczach pracowników 2
RAZEM 8

Kadra dydaktyczna