Efektywne narzędzia i techniki pracy współczesnego menedżera

Cele kształcenia

Szkolenie jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tematyką podnoszenia efektywności działania menedżerów w organizacjach. Znajomość narzędzi sprawnego zarządzania jest warunkiem koniecznym osiągania celów założonych przez siebie oraz przełożonych.

Szkolenie ma na celu przedstawienie przekroju skutecznych i uniwersalnych narzędzi codziennej pracy menedżera, które podczas warsztatów zostaną utrwalone w praktyce.

Uczestnicy szkolenia otrzymają użyteczną wiedzę na temat narzędzi i technik stosowanych przez skutecznych menedżerów w turbulentnych czasach. Znajomość tych technik pozwoli na skuteczną realizację podstawowych funkcji zarządzania w miejscu pracy.

Zdobyte podczas szkolenia umiejętności mogą być wykorzystywane w zarządzaniu zespołami pracowniczymi i zaprocentują zwiększeniem skuteczności ich działania.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających zespołami pracowniczymi czy też całymi organizacjami. Ponadto zapraszamy również osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie poprawy skuteczności i efektywności pracy własnej.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Narzędzia i techniki rozwiązywania problemów grupowych oraz podejmowania decyzji 2
2. Narzędzia i techniki identyfikacji postaw oraz predyspozycji pracowniczych do pełnienia ról w organizacji 2
3. Narzędzi i techniki pobudzania inicjatywy pracowniczej oraz ich kreatywności 2
4. Narzędzia i techniki audytu organizacyjnego w oczach pracowników 2
RAZEM 8

Kadra dydaktyczna