Organizacja i zarządzanie oświatą ( filia Jelenia Góra )

Cele kształcenia

Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom istoty zarządzania placówką oświatową, zarówno od strony formalno-prawnej, relacji międzyludzkich oraz samodoskonalenia .

Adresaci

Nauczyciele obecni i przyszli, dyrektorzy placówek oświatowych obecni i przyszli, pracownicy placówek oświatowych chcących doskonalić siebie i swój warsztat pracy .

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej 1
2. Funkcje kierownicze ( planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie) 2
3. Praca dyrektora - kompetencje menedżera, role organizacyjne menedżera, czynności kierownicze dyrektora 2
4. Zarządzanie placówką oświatową w sytuacjach kryzysowych 1
5. Decyzje kierownicze 2
6. Style kierowania 2
7. Organizacja pracy własnej - zarządzanie czasem 2
8. Budowanie zespołu i kierowanie nim 2
9. Kultura organizacyjna placówek oświatowych 2
10. Przejawy patologii organizacji ( np. mobbing ) 2
11. Umiejętności radzenia sobie ze stresem 2
RAZEM 20

Kadra dydaktyczna

Trener wiodący:


dr Maja Jokiel 

maja.jokiel@ue.wroc.pl 

Pracownik naukowy i dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ponad 25-letnim stażem. Pracownik Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie na Wydziale Zarządzania, trenerka biznesu i certyfikowany tutor akademicki. Facylitatorka Design Thinking. Jest autorką wielu publikacji naukowych, kierowała i była wykonawcą wielu projektów badawczych. Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki związanej z tworzeniem i funkcjonowaniem partnerstw międzysektorowych. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich. Ponadto aplikuje i zarządza projektami związanymi z przedziwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i zawodowemu m.in.: osób z niepełnosprawnościami, ochroną zabytków i tzw. "małą" przedsiębiorczością.

Cena

899.00 PLN

WARUNKI PŁATNOŚCI

  • w przypadku płatności indywidualnej – wniesienie opłaty za udział w warsztatach przed ich rozpoczęciem,
  • w przypadku płatności pracodawcy lub innej instytucji, jeżeli opłata nie została wniesiona – złożenie wniosku o wystawienie faktury przed rozpoczęciem warsztatów,
  • płatność za udział następuje po otrzymaniu informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu warsztatów, na indywidualne konto uczestnika widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na szkolenie);

Odbiorca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko – Design Thinking Workshop

Terminy

  • Warunkiem uruchomienia warsztatów jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Wymagane dokumenty

  • [1] formularz zgłoszeniowy (generowany z systemu po zapisaniu się na platformie)
  • [2] oświadczenie o pokryciu kosztów - indywidualne lub od pracodawcy (generowane z systemu po zapisaniu się na platformie)
  • [3] potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w warsztatach

Dodatkowe informacje

Forma zajęć: wykłady i warsztaty

Liczba godzin: 20h (4 sesje x 5h dydaktyczne)

Liczba uczestników: min.12 osób

Typ szkolenia: otwarte oraz zamknięte (zamawiane)

Tryb zajęć: online* oraz offline * W przypadku trybu online warsztaty realizowane są zdalnie w formule     VIRTUAL CLASSROOM z     wykorzystaniem platformy MS TEAMS (Uczelnia zakłada uczestnikom i   imienne   konta) . Wskazane narzędzia działają na komputerach z   systemem Windows/ MacOS, a   także na   urządzeniach mobilnych z systemem Android/IOS. Do udziału w szkoleniu wystarczy   dowolne   urządzenie   i dostęp do Internetu.

Język: PL oraz ENG

Warunki ukończenia: obecność na warsztatach oraz uregulowanie opłat za udział

Dokument ukończenia: zaświadczenie ukończenia warsztatów wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we         Wrocławiu


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
08:00 -15:00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto