Savoir-vivre w biznesie

Cele kształcenia

  1. Przybliżenie kluczowych zagadnień z obszaru etykiety biznesu, w tym uświadomienie znaczenia właściwego zachowania i odpowiedniego wizerunku dla prawidłowego rozwoju relacji biznesowych,
  2. Dostarczenie narzędzi pozwalających pewnie i swobodnie reagować na różne sytuacje i wydarzenia zawodowe oraz towarzyskie (okołobiznesowe),
  3. Ugruntowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z zastosowaniem zasad etykiety biznesu jako fundamentu zawodowych kompetencji.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną poznać tajniki eleganckiego zachowania w biznesie oraz wykorzystać je do utrwalania pozytywnego wizerunku firmy, którą reprezentują. Zapraszamy wszystkich, których praca polega na kontaktach z innymi ludźmi.

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Etykieta towarzyska a etykieta biznesu 2
2. Wizerunek biznesmena/bizneswoman - troska o wygląd i dress code 2
3. Powitania, pożegnania, prezentacje – zasady i wyjątki, kryteria i honory 2
4. Spotkania biznesowe – kultura słowa i gestu w relacjach biznesowych 2
5. Elegancko przez telefon, e-mail (netykieta), w korespondencji 2
6. Przyjęcia i uroczystości – troskliwi gospodarze i taktowni goście 2
7. Wokół stołu – eleganckie nakrycie i wybór menu, obsługa gości i zachowanie przy stole 2
8. Podróże i wyjazdy służbowe oraz zachowanie w miejscach publicznych 2
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

dr Sylwia Wrona

adiunkt w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prodziekan ds. Promocji i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk Ekonomicznych. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator) oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (kurs Protokołu Dyplomatycznego). Wykładowca, konsultant, certyfikowany trener biznesu, moderator Design Thinking. Autorka licznych publikacji, ekspertyz i projektów badawczych z zakresu marketingu i zarządzania. Współautorka książki „Kreowanie marki korporacyjnej” (2014). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie, kreatywnego myślenia. Pracę naukowo-badawczą łączy z praktyką świadcząc usługi doradcze. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych. Prowadzi kursy i warsztaty z zakresu komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych, negocjacji i protokołu dyplomatycznego, kreatywnego myślenia (techniki twórczego rozwiazywania problemów, treningi kreatywności), Design Thinking. Opiekun specjalności „Zarządzanie marką” oraz specjalności „Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie”, rozwijanej w partnerstwie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym. Opiekun Koła Naukowego Design Thinking. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be). Więcej informacji na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/sylwiawrona

Cena

700.00 PLN

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980, e-mail: podyplomowe@ue.wroc.pl pokój nr 4, budynek CKU ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia znajdują się w zakładce Kontakt. W przypadku pytań merytorycznych prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem wiodącym: dr Sylwia Wrona, sylwia.wrona@ue.wroc.pl, tel. 502-134-245

Terminy

  • Tryb niestacjonarny (wieczorowe) - szkolenie trwa 2 tygodnie: zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godz. 16.45-20.00 (razem 4 spotkania).
    Szczegółowe terminy zostaną ustalone po zebraniu grupy.

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Właściwe zachowanie i odpowiedni wizerunek to nieodzowne elementy w wielu dziedzinach życia, w tym także w biznesie. Dochodzenie do celu w kontaktach biznesowych zależy bowiem nie tylko od naszej oferty czy umiejętności negocjacyjnych. Forma rozmów o interesach jest tak samo ważna. Klient na równi z kompetencją merytoryczną kontrahenta ceni traktowanie z szacunkiem i uwagą. Znajomość zasad etykiety biznesu to w dzisiejszym świecie już nie tylko ekstrawagancja, ale fundament zawodowych kompetencji.

Głównym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zasad i zwyczajów obowiązujących w kontaktach zawodowych. Kurs przygotowuje do bezstresowego uczestnictwa w spotkaniach służbowych. Dostarcza narzędzi pozwalających pewnie i swobodnie reagować na różne sytuacje i wydarzenia, bez dręczącego pytania: „Czy aby na pewno właściwie postępuję?”, „Jak powinienem się w danej chwili zachować?”. Rozwija umiejętności wykorzystania zasad etykiety do podniesienia efektywności relacji biznesowych i utrwalania pozytywnego wizerunku firmy, a także jako narzędzia osiągania osobistej przewagi nad konkurentami.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z grupą. Wiedzę i umiejętności nabywane podczas poszczególnych modułów uczestnicy utrwalają w trakcie ćwiczeń praktycznych. Towarzyszy temu swobodna dyskusja i wymiana doświadczeń. Warsztaty uzupełnia prezentacja multimedialna.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto