Wybrane aspekty zarządzania publicznymi instytucjami kultury - szkolenie zamknięte dla absolwentów studiów podyplomowych Zarządzanie placówkami kultury

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji menedżerów, kierowników i pracowników w zakresie najważniejszych aspektów zarządzania publicznymi instytucjami kultury. Szczególna uwaga poświęcona będzie kwestiom takim jak przywództwo, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, zarządzania strategiczne oraz badanie potrzeb odbiorców. Zajęcia prowadzone będą zarówno w formie wykładowej, jak i warsztatowej. Program szkolenia przygotowany został w oparciu o studia przypadku oraz własne doświadczenia prowadzących.

Adresaci

Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy publicznych instytucji kultury (biblioteki, domy kultury, muzea, galerie, teatry).

Program szkolenia

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Przywództwo w instytucjach kultury 4
2. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna instytucji kultury na przykładzie Muzeum Narodowego w Krakowie 4
3. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury na przykładzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 4
4. Badanie potrzeb odbiorców instytucji kultury 4
RAZEM 16

Kadra dydaktyczna

Piotr Jędrzejas

Jest aktorem, reżyserem oraz menedżerem kultury. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi, Wydziału Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST oraz Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył kurs aktorski w Holborn Centre for the Performing Arts w Kingsway College w Londynie. Był także stypendystą Institut del Teatro w Barcelonie. Od 2013 do 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a następnie Dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej - Zamek Wiśnicz (2016-2018). Obecnie jest studentem studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako reżyser i aktor współpracował z teatrami w Krakowie, Zabrzu, Kielcach, Olsztynie, Warszawie, Gdańsku, Zittau i hiszpańskiej Katalonii.

Łukasz Gaweł

Dr. hab., kierownik Zakładu Zarządzania Kulturą w Instytucie Kultury UJ, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. strategii, rozwoju i komunikacji. Zajmuje się problematyką zarządzania dziedzictwem kulturowym. Od wielu lat współpracuje w tym zakresie z licznymi organizacjami w całej Polsce. Szczególnie interesuje się wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego w kontekście zachowania autentyzmu miejsca i edukacji.

Agnieszka Szostak

Menedżer kultury, doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Pracuje w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Sekcji Strategii i Rozwoju, zajmuje się koordynacją realizacji strategii Muzeum. Ponadto uczestniczy w pracach zespołu projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury”.

Jarosław Klaś

Kulturoznawca, animator i menadżer kultury; doktorant Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; absolwent Zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim i Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie; pracuje w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, gdzie zajmuje się m.in. współpracą ze społecznością lokalną oraz realizacją projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego; od 2013 r. do dziś prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z Animacji kultury, Zarządzania projektami oraz Ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym; w 2018 r. prowadził zajęcia o innowacyjnych metodach zarządzania placówkami kultury na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; główne zainteresowania badawcze: zarządzanie instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza Nowej Huty.

Cena

400.00 PLN

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej

Terminy

  • 29-30 wrzesień 2018 r., godz. 9.00-16.00

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto